Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W ZAŁĄCZNIKU ;)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
I. Klasyczna koncepcja filozofii:

Według niej filozofia jest wiedzą autonomiczna,czyli o własnym przedmiocie i odpowiedniej do niego metodzie. Filozofia jest wiedzą o charakterze naukowym ( racjonalnym), a więc intersubiektywnie komunikatywną (jest międzyosobową komunikacją) i kontrolowaną, uzyskaną przy użyciu jedynie naturalnych zdolności poznawczych człowieka, które zabezpieczają poznawczą prawomocność.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pedagogika czasu wolnego młodzieży

Czas wolny to pojęcie, które znane już było ludziom pierwotnym. Wypoczynek po pracy ? podstawowy element wolnego czasu ? był zjawiskiem znanym ludzkości od zarania dziejów.
Zgodnie z definicją francuskiego socjologa J.Dumazediera czas wolny to ?wszelkie zajęcia, jakim może oddawać się jednostka z własnej ochoty, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia się, dobrowolnego udziału w życiu społecznym, poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zagadnienie badawcze:
Uwarunkowania nadużywania alkoholu przez młodzież gimnazjalną.

Problemy badawcze:
1. Jaki wpływ środowisko rodzinne wywiera na sięganie po alkohol przez gimnazjalistów?
2. Jak grupa rówieśnicza wpływa na spożywanie alkoholu przez młodzież gimnazjalną?
3.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Temat projektu socjalnego ? Nie taki diabeł straszny?

SPIS TREŚCI
WSTĘP ............................................................................................................. 3
ROZDZIAŁ I - ZAŁOŻENIA PROJEKTU SOCJALNEGO ..................... 5
1. CELE PROJEKTU SOCJALNEGO .