Motywy

Porównaj funkcjonowanie motywu szatana w wybranych utworach literackich różnych epok.

?(...) o wielkiej rzeczy traktować dzisiaj będziemy ? a może zresztą nie wielkiej wcale, co mówię, pewnie, że niewielkiej, małej, maleńkiej, najmniejszej na świecie, to jasne, bo jeśli Stwórca jest największy, to ten, co najbardziej mu się sprzeciwia, musi być najmniejszy, najmniejszy, dobrze mówię, a więc nie o żadnej wielkiej rzeczy mówimy, ale o zupełnie maleńkiej, o najmniejszej, o tym, co jest prawie nic, prope nihil, właśnie dlatego, że najbardziej Bogu przeciwny? ? tak właśnie o szatanie mówi polski filozof Leszek Kołakowski.

Poeci i ich poezja

Konrad Wallenrod” - Adam Mickiewicz

W powieści poetyckiej autor podejmuje problem roli poezji i poety w życiu narodu. Z tym zagadnieniem wiąże się postać starego Halbana, wajdeloty, poety i pieśniarza litewskiego, który towarzyszy do końca Konradowi, jest jego przyjacielem i doradcą.

Polska i Polacy - naród, tożsamość narodowa

Komentarz:
Kto podjął się prezentowania tematu o Polsce i Polakach – nie będzie narzekał na brak
materiału!
Konkretne sformułowania tematu:
1. Literatura XIX wieku jako strażniczka „narodowego pamiątek kościoła”.
Stosunkowo wąskie zagadnienie, ale też i stosunkowo łatwe do omówienia.

Portrety matek w literaturze.

Niewątpliwie najważniejszą rolą, jaką może spełniać kobieta jest rola matki, która wychowuje swe dzieci na szlachetnych i uczciwych ludzi, prawych obywateli, szczerych patriotów. To matka w głównej mierze kształtuje osobowość dziecka, wpływając na to, jakim będzie człowiekiem w dorosłym życiu.

Porównaj dwa portrety matki. Kazimierz Wierzyński "Matka" Maria – Pawlikowska Jasnorzewska "Zwykłe matczysko"

Matka to osoba najbliższa sercu każdego z nas. Towarzyszy i kocha przez całe życie, przejmuje się i zamartwia losem swoich dzieci. Ze względu na wyjątkowość postaci rodzicielki powstało wiele utworów ją opiewających. Motyw matki cierpiącej znano już w średniowieczu. Jego korzenie tkwią w łacińskiej pieśni „Stabat Mater Dolorosa” a odnaleźć można go na przykład w „Lamencie Świętokrzyskim”.