Oświecenie (XVIII wiek)

Rozbiory Rzeczpospolitej

Cała praca wraz z mapkami, gotowa do wydruku jest załączona.

Rewolucja francuska

1) Przyczyny rewolucji francuskiej:
-nieudana polityka Ludwika XV i Ludwika XVI
-kryzys gospodarczy i głód
-wzrost podatków, które obciążały stan trzeci, gdyż stan 1 i 2 były nieopodatkowane
-stan trzeci oskarżył dwór o nadmierne wydatki
-bankructwo państwa

2) Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela:
-prawo do wolności
-prawo do własności
-równość wobec prawa
-prawo oporu wobec ucisku

3) Konstytucja Francuska 3 września 1791:
-podzieliła obywateli na 4 klasy, w zależności od posiadanego majątku
-nie zrealizowała głoszonej zasady równości
-Władza prawodawcza należała do Zgromadzenia Prawodawczego
-Władza wykonawcza należała do monarchy
-monarcha miał prawo veta

4)Daty
26.

Rewolucja francuska sciąga i powtórzenie

siciąga

Styczeń 1789– Król Ludwik XVI po 170latach zwołuje stany generalne chcąc podwyższyć podatki stan trzeci żąda wspólnych obrad król się Nie zgadza stan3 obraduje w Sali do gry w Piłke
17 czerwca 1789- stan3 mianuje się zgromadzeniem narodowym.
20 czerwca 1789- Zgromadzenie narodowe oświadcza że nie rozejdzie się do póki nie powstanie konstytucja.

Rosja, Austria, Prusy w XVIII w. Co doprowadziło te państwa do europejskich mocarstw?

Co doprowadziło te państwa do europejskich mocarstw?
Rosja w XVIII w.
W XVIII wieku największymi władcami byli Piotr I Wielki i Katarzyna II Wielka. Przeprowadzono reformy administracyjne i prowadzono politykę ekspansywną (zdobywanie nowych terenów). Wprowadzono samodzierżawie - monarchie absolutną.