Geografia

Rekordy Guinnesa

ZIEMIA

Najgłębszym jeziorem na Ziemi jest : Jezioro Bajkał, na Syberii, Rosja. Najgłębszy punkt jeziora Olkhon Crevice, mierzy 1,637 m, gdzie 1,181 m pod poziomem morza to głębokość bezwzględna. Jest to także najstarsze słodkowodne jezioro na Ziemi, uformowało się ono 20 lub 25 milionów lat temu.

Rola transportu lądowego w gospodarce Polski.

Rola transportu lądowego w gospodarce Polski
kl. IIIb Gim.

Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowej sprawia, że Polska ma znaczące położenie komunikacyjne w Europie. Na obszarze Polski krzyżują się szlaki tranzytowe wiodące z Europy Zachodniej do Europy Wschodniej i w kierunku Azji Wschodniej oraz szlak z Europy Północnej do obszarów basenu Morza Śródziemnego.

Rodzaje jezior

- polodowcowe np. Oczko polodowcowe na Pojezierzu Mazurskim
- rynnowe np. Miedwie, Jeziorak, Hańcza, Wigry
- morenowe np. Śniardwy, Mamry, Niegocin
- wytopiskowe np. Firley
- przybrzezne ( nadbrzeżne) np. Łebsko
- krasowe np. Białe
- starorzecza
- cyrkowe np.

Rodzaje frontów atmosferycznych

Frontem atmosferycznym - nazywamy strefę przejściową między dwoma różnymi masami powietrza, w której obserwuje się dużą dynamikę atmosfery, tj. szybkie zmiany temperatury, ciśnienia i wilgotności. Strefa frontowa przy powierzchni ziemi dochodzi z reguły do kilkudziesięciu kilometrów szerokości, podczas gdy jej długość może wynosić tysiące kilometrów.

Republika Południowej Afryki

Republika PołudnioweAfrykij
(RPA)

RPA leży na krańcu kontynentu Afryki. Przeważającą część powierzchni RPA zajmują wyżyny. Od strony wschodniej i południowej kończą się one ostrą krawędzią. Wyżynne ukształtowanie terenu przyczyniło się do powstania wielu okazałych jaskiń.