II Wojna Światowa

Polacy na Frontach II Wojny Światowej

W czasie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych wzięło udział około 300 tysięcy żołnierzy. W chwili zakończenia wojny regularne polskie siły zbrojne liczyły około 595 tysięcy osób, z czego około 400 tysięcy przypadło na siły zbrojne przebywające w kraju - tj. Ludowe Wojsko Polskie, a około 195 tysięcy na jednostki Wojska Polskiego na emigracji.

Polska pod okupacją

Polska pod okupacją niemiecką i radziecką

1. Okupacja niemiecka.

Pojęciem ?okupacja niemiecka? określa się system administracji III Rzeszy, który został utworzony na terenach ziem polskich po przegranej kampanii wrześniowej w 1939 r. Podział Polski został dokonany w oparciu o pakt Ribbentrop ? Mołotow podpisany 23 VIII 1939 r.

Polska i Polacy w czasach II wojny światowej

Hans Frank-z nadania Hitlera wielkorzadca części okupowanej Polski. Doktor praw, prezes Niemieckiej Akademi Prawa, całkowicie skompromitowal całą ideę cywilizowanego prawodawstwa. Jako gubernator generalny był współtwórcą i realizatorem polityki eksterminacji Polaków i Żydów, niszczenia kultury, grabieży i dewastacji gospodarki Polskiej.

Polska - II wojna światowa

- 23 VIII - układ Ribbentrop-Mołotow
- 1 IX - agresja niemiecka na Polskę (Fall Weiss), wybuch II wojny światowej, rozpoczęcie ostrzału Westerplatte przez krążownik "Schleswing Holstein"
- 17 IX - agresja sowiecka na Polskę
- 18 IX - internowanie władz polskich w Rumunii, udających się na emigrację
- 27 IX - utworzenie Służby Zwycięstwu Polski (gen.

Polityka okupantow wobec Polski, formy walki z nimi

28 wrzesnia 1939r Niemcy i ZSRR podpisały układ o podziale ziem polskich. Granice ustalono wzdłuż linii rzek Pisa, Narew, Bug, San
1939-41:
Rzesza:
Wolne Miasto Gdańsk, Pomorze, WLKP, Górny Śląs, Północne Mazowsze, Suwalszczyzna
Okupowane przez Niemcy:
Generalne Gubernatorstwo: Południowe Mazowsze, zachodnia Małopolska
ZSRR:
Kresy Wschodnie (Białostocczyzna, ziemie Białoruskie, Ukraińskie)
Po 1941:
Rzesza:
--||--, Białostoczczyzna
GG: --||--, Dystrykt Galicja; Komisariat Rzeszy Wschód, Komisariat Rzeszy Ukraina
Polityka okupantów wobec Polski:
Niemcy:
- Akcja AB
- likwidacja polskich elit intelektualnych
- masowe egzekucje
- utworzenie sieci obozów koncentracyjnych i zagłady
- masowe wysiedlenia Polakow do GG
- roboty przymusowe w Niemczech
- zajmowanie mienia polskiego
- pacyfikacja wsi (Zamojszczyzna)
- eksploatacja gospodarcza
ZSRR:
- wysiedlenie ludności polskiej do Kazachstanu i na Syberię
- represje i ludobójstwo wobec elit intelektualnych
- eksploatacja gospodarcza
Polityka okupanta wobec Żydów:
- naziści uwazali że naród ten nie ma prawa do życia
- zmuszenie do noszenia opasek z gwiazdą Dawida
- znak gwiazdy Dawida musial być umieszczony na sklepach i przedsiębiorstwach należących do żydów
- zakaz korzystania z parkow miejskich restauracji kawiarni teatrzykow kin komunikacji kolejowej i miejskiej
- pogromy ludności
- demolowanie sklepow
- palenie synagog
- uniemożliwianie obchodow swiat religijnych
- od października 1939r.