Gramatyka

Przypadki

Mianownik (kto?co) stoi - skrót M
Dopełniacz (kogo?czego?) nie ma - skrót D
Celownik (komu? czemu?) przyglądam się - skrot C
Biernik (kogo?co?) widzę - skrót B
Narzędnik (z kim?z czym?) idę - skrót N
Miejscownik (o kim?o czym?) mówię - skrót Msc
Wołacz (hej?o?) zatrzymaj się - skrót W

Jak zapamiętać kolejność przypadków ?

Mama Dała Celinie Bułkę Nasmarowaną Masłem Wiejskim.

Robinson Kruzoe

Urodziłem się w roku 1632 w Anglii, w mieście Yorku. Ojciec mój był kupcem i handel morski przyniósł mu w ciągu lat znaczny majątek. A jednak w rodzinnym domu, jak pamięcią sięgam, zawsze gościł smutek. Oto miałem niegdyś dwóch starszych braci. Obydwu ich zabrało morze. Tak tedy obdarzywszy ojca mojego majątkiem, dom nasz na zawsze okryło żałobą.

Reguły i zasady stawiania przecinków w języku polskim

Stawianie przecinków ( reguły )
- przed "że" , "ale" , "gdyż" ,"albowiem"
Przykład: " W prognozie pogody mówili, że jutro będzie padał deszcz ".
- przed "który"
Przykład: " Poszedłem do kolegi, który był chory ".
- przy wtrąceniach
Przykład: " Biologia jest, według mnie, bardzo ciekawa ".

Redagowanie zaproszenia

Jak redagowac zaproszenie?

1. Kto? - KTO zaprasza.
2. Kogo? - KTO jest zapraszany.
3. Po co? - Z jakiej okazji.
4. Kiedy? - kiedy odbedzie się (np:. koncert).
5. Gdzie? - w jakim miejscu to bedzie ( ulica, miasto itp:.).
SŁOWNICTWO TYPOWE
DLA ZAPROSZENIA:
-" mam zaszczyt".

Przysłówek jako nieodmienna część mowy

Przysłówki są nieodmiennymi częściami mowy, które okreslają:
* cechy czynności i stanów np. systematycznie, łatwo, szybko
* cechy innych cech np. niezwykle, bardzo.

Przysłówki odpowiadająna pytania: JAK? GDZIE? KIEDY?.
Przysłówki są najczęściej tworzone od przymiotników i te podlegają stopniowaniu.