Pozytywizm

Pozytywista wobec dziedzictwa przeszłości. (realizując temat wykorzystaj interpretacje podanego fragmentu z "Lalki". Rozważ jak zaprezentowana w nim osobowość i postawa bohatera wpłynęłana jego losy i życiowe wybory.)

Każda epoka literacka symbolizuje pewne wartości ,które przeważają w jej biegu. Ludzie szukają prawdy dotyczącej wielu dziedzin naszego życia, sensu istnienia ,złotego środka na lepsze życie, pozbawione cierpień ,błędów, samotności . Jesteśmy poddawani wpływom historycznych epok pomimo iż egzystujemy w czasach współczesnych.

Pozytywizm

europa1822-1895
polska1862-1910
agnoscyzm- pog filozof kwestinujacy mozliwosc calkowitego lub nawet czesciowego poznania obiektywnej rzeczywistości
hedonizm- doktryna zakladajaca ze dobrem najwiekszym jest przyjemnos
utylitaryzm- pog wd ktorego wszelkie działanie jest moralne jesli jest uzyteczne.

Pozytywizm

!!!!!Pozytywizm!!!!!!
* nowa epoka w dziejach kultury i leteratury :Europa II poł. XIX w. .
Polska od 1864- do lat 80 XIX w.
* Jest to zespół tendencji światopoglądowych nawiązujących do światopogladu oświeceniowego.
*Nazwa zespołu poglądów, ktore ukształtowały się pod wpływem zmian w rzeczywistości m.

Pozytywizm

Pozytywizm
Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o świecie na badaniu faktów dostępnych rozumowi i sprawdzalnych empirycznie.

Pozytywizm

Okres w literaturze polskie, ukształtowany w okresie po upadku powstania styczniowego (1863) trwający do początków lat 90 XIX wieku. Nurt ten odrzucał wszystko to, co cudowne i nie realne, kładł nacisk na konkret, rzeczy pewne i ścisłe, ludzie mieli położyć nacisk na naukę. Pozytywiści wystąpili z własnym programem rozwoju kraju, kładąc nacisk na pracę jako czynnik budujący siłę społeczeństwa, dlatego lansowali hasła tj.