I Wojna Światowa

Początki I wojny światowej

28 lipca 1914 roku wybuchła I wojna swiatowa. glownym powodem jej powstania jest zamzch na arcyksiecia Ferdynanda w sarajewie po czym wypowiedzenie wojny serbii przez austro-wegry. posrednimi przyczynami staly sie rowniez fakty iz wlochy i niemcy chcieliwiecej ziem i podbic kolonie np. ktore znajdowaly sie na balkanach czyli wojna balkanska.

Orientacja proaustriacka

Jeszcze przed wybuchem wojny czołowi działacze polityczni przedstawili swój program odzyskania przez Polskę niepodległości. Lider narodowej demokracji-endecji-Romana Dmowskiego uważał, że sprawę polską można rozwiązać przy pomocy Rosji z jego inicjatywy po wybuchu wojny powstała polska jednostka LEGION PUłASKI, który wspierał wojska rosyjskie na froncie.

Osiągnięcia gospodarcze II RP

Polityka ekonomiczna w pierwszych latach rządów pomajowych.

Po 1926r. nowa ekipa rządząca kontynuowała politykę gospodarczą swoich poprzedników. W lach 1926-1928 zauważalne było ożywienie gospodarki polskiej, czego przykładem był wzrost produkcji przemysłowej o 41%. Wolniejsze było natomiast tempo przyrostu zatrudnienia, ale w 1928r.

Pamiętnik - I wojna światowa

11.04.1915rok Warszawa
Nastąpił kolejny dzień piekielnej wojny, w której nie widać końca. Moje życie i jak nie ma już sensu, na tym świecie nie został mi nikt prócz Pana Boga. Brat został wraz z ojcem wzięty do nie woli, dobrze wiem, że już nigdy nie powrócą. Matka zaś za udział w ulicznych zamieszkach została rozstrzelana na moich oczach przez Niemieckich policjantów.

Pierwsza Wojna Światowa

Na początku dwudziestego wieku najpotężniejszymi państwami były Wielka Brytania,Francja i Niemcy.Posiadały one rozległe kolonie oraz przodowały w rozwoju gospodarczym.Dużą rolę w Europie odgrywały także Rosja,Austro-Węgry i Włochy.Z państw pozaeuropejskich największe znaczenie gospodarcze i polityczne miałt Stanu Zjednoczone i Japonia.