Polityka

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim
S P I S T R E Ś C I


I. Wstęp
1. Wstęp.
2. Założenia ogólne.
3. Podstawa prawna.
4. Cele programu.
5. Charakterystyka powiatu. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność.

Przewrót majowy 1926.

Czy przewrót majowy był konieczny? Czy istniały jeszcze inne możliwości rozwiązania konfliktu miedzy lewica a prawicą? A w końcu czy Piłsudski świadomie zmierzał do utworzenia rządów sanacji?
Na te i wiele innych pytań postaram się teraz i tutaj udzielić odpowiedzi. Zacznijmy od pytania: czy przewrót majowy był konieczny? Odpowiedz jest zależna, po której stronie barykady umiejscowimy własną osobę.

Próba rozwiązania problemu alkoholizmu w Polsce

Skuteczność i Powtarzalność

Niewiadomo dokładnie kiedy alkoholizm stał się istotnym problemem społecznym w Polsce. Wiadomo natomiast, że dzisiaj jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych naszego społeczeństwa. Chodzi tutaj zarówno o zdrowie fizyczne, psychiczne, ale również o kondycję całego społeczeństwa, jako jednego organizmu.

Referat Samuel Phillips Huntington po niemiecku

Biografia: Referat Samuel Phillips Huntington w jezyku niemieckim !!!