Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wyklady w załączniku
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W roku 476 upadło Cesarstwo zachodnio- rzymskie.

Szkoły:
1)Parafialne
2)Katedralne
3)Klasztorne
4)Kolegiackie

W wieku XII-XIII powstały szkoły miejskie, w których kształciła się młodzież kupiecka.
Najwyższym krajowym zwierzchnikiem szkolnym był arcybiskup i synod, zaś w diecezji biskup i kapituła.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
w załączniku ściąga
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Okres średniowiecza zamykał się w ramach od V w. do XV w. Za początek tej epoki przyjmuje się rok 476, czyli upadek cesarstw zachodnio-rzymskiego. Został wtedy pozbawiony władzy ostatni cesarz zachodnio-rzymski Romulus Augustulus. Równocześnie upadła kultura grecka, a ideologia średniowiecza kształtowana była głównie przez chrześcijaństwo.