Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Treść tego opisu jest oparta na szkolnej lekturze pt."Krzyżacy":

Nasi przodkowie jedli i pili:
-wino i jajecznicę z kiełbaskami
-orzechy i słodkie placki z rodzynkami
-suszone grzyby
-beczułki miodu i piwa
-kluski z serem
-sernik, miód, suchary i konopie
-wędzone mięso

Jak mieszkali nasi przodkowie:
Bartnicy w XIII wieku mieszkali w szałasach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Medium aevum, moyen ge, Middle Ages, Mittelalter… Wszystkie te nazwy określają jedną epokę historii – średniowiecze. Chociaż jego granice historiograficzne są bardzo płynne, to za symboliczną datę początku ów okresu powszechnie uznaje się rok 476, kiedy to wódz barbarzyńskiego plemienia Ostrogotów – Odoaker, zdetronizował cesarza Romulusa Augustulusa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W średniowieczu uprawiano trzy różne formy teatralne, przeznaczone zwykle dla ogółu narodu; misteria: prezentowały zwykle jakiś fragment historii biblijnej, często opatrzonej jeszcze jakimiś dodatkowymi informacjami (legendami), w dość luźnej formie i z założeniem, że każdy doskonale orientu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Augustynizm

Św. Augustyn Aureliusz (354-430)
To największy autorytet średniowiecza aż do wystąpienia św. Tomasza z Akwinu. Urodził się w małym mieście Tagasta w Afryce Północnej, jako szesnastolatek wyruszył na studia do Kartaginy. Później przyjechał do Rzymu i Mediolanu, a ostatnie lata spędził jako biskup Hipony, miasta w pobliżu Kartaginy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Epoka Średniowiecza oddzielająca okres powstania bogatej kultury europejskiej, której zalążkiem były starożytna Grecja i Rzym o d równie gloryfikowanej epoki Renesansu. Wieki Średnie czyli marne, nędzne, nazwane tak przez swoich poprzedników – ludzi Odrodzenia. Zarzucali im zacofanie, odejście od osiągnięć starożytnych, koncentrowanie życia tylko wokół religii chrześcijańskiej.