Materiały do matury

Przedstaw różne typy stylizacji językowej w literaturze polskiej

W literaturze polskiej używano róznych typów stylizacji językowej. Stosowane były przede wszystkim do realnego oddania przedstawianego świata, środowiska lub otoczenia w jakim rozgrywała się akcja utworu. Do najbardziej popularnych typów stylizacji należą stylizacja archaiczna, gwarowa i środowiskowa.

Przemówienie z podziękowaniem dla dyrekcji i nauczycieli...

Szanowny Panie Dyrektorze, Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy!

W ostatnim dniu nauki w gimnazjum przypadł mi w udziale zaszczyt,w imieniu uczniów klas trzecich,powiedzieć Wam gorąco i serdecznie-dziękujemy.

Dzisiejsze spotkanie jest ostatnim wspólnym spotkaniem w tym gronie w murach tej szkoły, za chwilę bowiem staniemy się jej absolwentami.

Przemiana i odkupienie win w literaturze. Odwołaj się do konkretnych przykładów.

Konspekt

„Przemiana i odkupienie winy w literaturze.
Odwołaj się do konkretnych przykładów.”

I. Wstęp.
II. Rozwinięcie.
1) „Pan Tadeusz” Jacek Soplica:
a) Grzechy:
• Zabicie przez Jacka Soplica Stolnika Horeszko.
• Poślubienie kobiety, której nie kochał (matka Tadeusza) tylko dlatego by zapomnieć Ewę Horeszko.

Przegląd epok literackich cz. 1 najlepsza powtórka przed maturą!

W pracy umieściłem przejrzysty przegląd najważniejszych filozofów, autorów z uwzględnieniem ich narodowości i najważniejszych utworów. Każdy utwór jest przypisany odpowiedniemu gatunkowi. Pierwsza część zawiera epoki od antyku do oświecenia. Na mature i do szkoły średniej jak znalazł:

Antyk:
Filozofia:
-Heraklit, Sokrates V w.

Przedwiośnie

Tło historyczne powieści
• I wojna światowa (1914–1918).
• Rewolucja październikowa w Rosji (1917): rewolucja w Baku, konflikt azersko-ormiański.
• Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918).
• Wojna polsko-bolszewicka (1920).
• Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości: rozczarowanie kształtem odrodzonej
Polski.