Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1) ZASADA KWAS -> SÓL WODA

2) ZASADA TLENEK NIEMETALU (KWASOWY) -> SÓL WODA

3) KWAS TLENEK METALU (ZASADOWY) -> SÓL WODA

4) TLENEK METALU (ZASADOWY) TLENEK NIEMETALU (KWASOWY) -> SÓL TLENOWA

5) METAL KWAS -> SÓL WODÓR

=> me

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Woda na równi z powietrzem i glebą stanowią istotny składnik środowiska. Jest jednym z podstawowych elementów przyrody, decydującym o istnieniu życia na Ziemi. Jest niezastąpiona w życiu i gospodarce człowieka. Stanowi przedmiot konsumpcji, warunek higieny i rekreacji.
Zasoby wodne Ziemi szacowane są na około 1,3 do 1,5 mld km3.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Chemia jest nauką przyrodniczą która zajmuję się budową i właściwościami substancji i mechanizmami reakcji chemicznej w których te substancję otrzymujemy.

Zastosowania chemii:
-Przemysł : petrochemicznyMetalurgiczny ,tworzyw sztucznych Nawozów sztucznych, kosmetyczny, Farmaceutyczny, celulozowy

Przedmioty które nas otaczają to ciała fizyczne i są one zbudowane z różnych rodzajów materii a więc
różnych substancji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sączenie - polega na przelewaniu mieszaniny cieczy z ciałem stałym przez sączek
Sendymentacja-jest to opadanie na dno naczynia czasteczek ciała stałego w cieczy
Dekantacja-polega na oddzielaniu ciała stałego od cieczy przez zlanie cieczy znad osadu
Destylacja-polega na rodzielniu składników mieszaniny ciekłej jednorodnej
Krystalizacja-polega na wydzieleniu sie zroztworu substancji w postaci kryształków.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sączenie (filtracja)- polega na przelewaniu mieszaniny cieczy z ciałem stałym przez sączek z bibuły umieszczony w lejku. W oczyszczalniach ścieków i przemysle
stosuje się w tym celu filtry. na sączku (filtrze) pozostaje ciało stałe, a ciecz klarowna (przezroczysta) spływa do zlewki (zbiornika).