Starożytność

Rzym - architektura starożytnego Rzymu

Dla architektury rzymskiej charakterystyczne były wielkie konstrukcje np:bazyliki,budowle kryte kopułą,akwedukty,amfiteatry i łuki triumfalne.
Rzymianie wzorowali się na greckich budowlach stosując jednak nowe, nieznane Grekom rozwiązania konstrukcyjne.

Panteon!

Jest to świątynia wszystkich bogów.

Rozbicie dzielnicowe

Bolesław Krzywousty ustanawiając w swoim testamencie zasadę senioratu, chciał – jak należy przypuszczać – uchronić państwo od walk o władzę. Była to próba pogodzenia potrzeby zachowania władzy centralnej z prawami dziedziczenia. Najstarszy z synów – Władysław otrzymał w dziedziczne władanie Śląsk, Bolesław - Mazowsze, Mieszko - Wielkopolskę, Henryk (pozostający jeszcze pod opieką matki) miał przyrzeczoną ziemię sandomierską.

Rozprawka

„…Sztuka jest wieczną wiosną.
Sztuka jest ciepłym wiatrem,
od którego śniegi topnieją.”

Konstanty Ildefons Gałczyński

Zastanówmy się nad tematem tej pracy. Czy można w ten sposób opisać sztukę? W tej pracy rozpatrywane będzie pojęcie sztuki, to, czym ona jest dla każdego nas, czy jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie, jeśli tak, to dlaczego.

Rzym

Powstanie i upadek cesarstwa rzymskiego.

Kiedy zburzona została Troja, krewny poległego króla, Eneasz, zebrał wokół
siebie resztki Trojan i wyruszył na poszukiwanie nowej siedziby. Wróżba, jaką otrzymał od bogów głosiła, że został wybrany, aby w dalekiej Italii założyć nową Troję.

Rzym

Treść ,,ściągi'' znajduje się w załączniku . Aby ,,ściąnąć'' należy pobrać załącznik