Muzyka

Fryderyk Chopin - ciekawostki

Fryderyk Franciszek Chopin- znany kompozytor z okresu romantyzmu. Urodził się 01.03.1810r. w Żelazowej Woli, zmarł 17.10.1849r w Paryżu. Jego ojcem był Mikołaj Chopin, polski nauczyciel języka francuskiego. Zaś jego matką była Justyna Krzyżanowska, grała ona na fortepianie i śpiewała.
Pierwszą nauczycielką Fryderyka była jego matka.

Fryderyk Chopin polski kompozytor i pianista życiorys

FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN
- największy polski kompozytor i pianista.

Urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli. Gry fortepianowej uczył się w Warszawie u W. Żywnego, następnie w latach 1826 – 29 kształcił się pod kierunkiem J. Elsnera w Szkole Głównej Muzyki.
W twórczości Chopina można wyróżnić trzy okresy:
do 1830 – okres młodzieńczy;
do 1839 – okres krystalizacji stylu o cechach romantycznych i narodowych;
od 1839 - ostatni okres, mistrzowski, otwierający perspektywy postromantyczne.

Fuga

Fuga należy do form polifonicznych , czyli wielogłosowych. Ilość głosów w fudze waha sie od dwóch do sześciu . Powstała w XVII w. Występuje jako utwór samodzielny , albo w połączeniu z preludium , względniez fantazją czy toccatą , albo wchodziw obręb większych utworów będąc jedną z ich części.

Galeria sławnych dyrygentów i zespołów

Zespół muzyczny - grupa wykonawców muzycznych wspólnie wykonujących muzykę z wykorzystaniem głosów (z. wokalny), instrumentów muzycznych (z. instrumentalny) lub jednocześnie głosów i instrumentów (z. wokalno-instrumentalny).

Zespoły muzyczne wszystkich rodzajów często w zależności od liczebności ich składu określa się następującymi nazwami:

* duet (lub rzadziej duo) - zespół złożony z dwóch wykonawców;
* tercet (lub trio) - zespół złożony z trzech wykonawców;
* kwartet - zespół złożony z czterech wykonawców;
* kwintet - zespół złożony z pięciu wykonawców;
* sekstet - zespół złożony z sześciu wykonawców;
* rzadziej: septet, oktet lub nonet - zespół złożony z siedmiu, ośmiu lub dziewięciu wykonawców;
* analogicznych określeń dla składów liczniejszych nie stosuje się (lub stosuje się sporadycznie);

W muzyce poważnej zespoły dzieli się na:

* zespoły wokalne, czyli chóry
* zespoły instrumentalne

Często oba rodzaje zespołów łączy się w celu wykonywania muzyki instrumentalno-wokalnej.

Georg Fryderyk Hndel

Georg Fryderyk Hndel (Haendel) (ur. 23 lutego 1685 w Halle, zm. 14 kwietnia 1759 w Londynie) ? niemiecki kompozytor i organista. Ze względu na to, że długie lata przebywał i pracował w Londynie, gdzie był znany pod nazwiskiem George Frideric Handel, uważany jest niekiedy za kompozytora angielskiego.