Muzyka

Muzyka ludowa Europy, Orientu, Amerykańska

..::Muzyka ludowa Europy::..
- anonimowa
- przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie
- odrębna dla każdego kraju czy regionu
- natchnienie dla kompozytorów muzyki poważnej (Chopin, Szymanowski) i popularnej (golec uOrkiestra, BratHanki)
1) Polska:
- krakowiak
- kujawiak
- polonez
- oberek
- mazur
2) Muzyka ludowa innych krajów:
- Czechy: polka
- Hiszpania: flamenco
- Węgry: czardasz
- Włochy: barkarola
- Ukraina: kozak
- Rosja: hopok
- Grecja: sirtaki

.

Muzyka starożytnej Grecji

Muzyka starożytnej Grecji znana jest głównie ze źródeł pośrednich. Znana jest ze stosunkowo licznych traktatów teoretycznych i dzieł filozoficznych oraz tylko nielicznych zachowanych źródeł muzyki, z których najstarsze nie sięgają poza V wiek p.n.e. między innymi fragment chóru z Orestesa Eurypidesa, dwa hymny delfickie ku czci Apollina, dwa hymny Mesomedesa.

Muzyka rozrywkowa

Rozróżnienie na muzykę poważną (klasyczną) i muzykę rozrywkową jest stosunkowo świeże i w dodatku zupełnie sztuczne. Właściwie każdy styl muzyczny może zawierać w sobie każdą z tych kategorii. Muzykę rozrywkową charakteryzuje ludyczność, spontaniczność i swoboda interpretacji. W zasadzie można ją podzielić na kilka nurtów:
* muzyka pop
* country
* muzyka rockowa i pochodne
* dance, eurodance, techno, ambient i pochodne.

Muzyka renesansu

Lata 1430-1600 etap początkowy ,w którym mimo widocznego jeszcze wpływowi muzyki średniowiecza, zauważalne były już nowe tendencje w muzyce .
Lata 1500-1600 rozkwit muzyczny renesansu,w którym powstawały nowe formy muzyczne .
W renesansie zaczęto uważać muzykę za sztukę - wynik wiedzy,umiejętności i talentu.

Muzyka prehistorii

poczynając od łuku, kiedy myśliwy napiął łuk zeby upolować zwierzynę, to wydobywał się z cięciwy bliżej nie określony dżwięk. Później przekształcono ten łuk w większy "instrument" i dodano więcej cięciw. Kiedy garbowano skóre zwierzęcą, to przy jej naprężeniu, dotknięciu lub szrpnięciu jej, wydobywało sie ciche dudnięcie.