Prezentacje maturalne

Przedstaw i omów różnorodność i ujęcie motywu tańca w literaturze wybranych epok.

Taniec zajmuje niezwykle ważne miejsce we wszystkich kręgach kulturowych i można zaryzykować stwierdzenie, że towarzyszy człowiekowi od zawsze. Pierwotnie ludzie tańczyli na cześć bogów lub natury. Poprzez układ ruchów ciała i gestów wykorzystanych w takt muzyki tancerze wyrażali swoje uczucia: radość, miłość, zachwyt i uwielbienie ale także złość, bunt, strach czy wojownicze nastroje.

Przedstaw prowincje polską i omów jej obraz w literaturze wybranych epok.

Przedstaw prowincje polską i omów jej obraz w literaturze wybranych epok.

W swojej prezentacji postanowiłem przedstawić państwu polską prowincję w literaturze na przykładzie wybranych epok. Przede wszystkim omówię jej obraz. Żeby odpowiedzieć na to pytanie moim zdaniem należy zacząć od wyjaśnienia słowa prowincja.

Przedstaw portret Żydów w literaturze, odwołując się do "Mendla Gdańskiego" i "Nie-boskiej komedii".

Teza: W utworze M.Konopnickiej pt."Mendel Gadański" - Żyd został ukazany w pozytywnym świetle jako człowiek mądry i uczciwy patriota, natomiast w "Nie-boskiej komedii" Z.Krasińskiego - Żydzi to ludzie pozbawieni ideałów i wartości, nietolerancyjni wobec innych.

1. Nawrócenie się Przechrztów na chrześcijanizm jest pozorne, gdyż ciągle wyznają judaizm.

Przedstaw najciekawsze portrety kobiet różnych epok literackich.

?Kobieto puchu marny! Wietrzna istoto!? ? to chyba jedno z najpopularniejszych stwierdzeń odnoszących się do przedstawicielek płci pięknej. Jednak czy do każdej z pań możemy odnieść te słowa? Z pewnością nie, przecież każdy człowiek jest inny. Nikomu nie można z góry przypisywać określonego zespołu cech charakteru.

Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich różnych epok

RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI

Wstęp
1) Wyjaśnienie pojęcia ? szaleństwo.
2) Wyjaśnienie pojęcia ? miłość.

Teza
Twórcy dzieł literackich w różnych epokach często decydowali się na zamieszczenie w swych utworach kreacji bohaterów szalonych z miłości.

Argumenty
1) Uczucie Orfeusza d o Eurydyki silniejsze niż dotrzymanie obietnicy.