Edukacja europejska

Prawo wspólnot europejskich. Swobodny przepływ osób, towaru, usług.

Swobodny Przepływ Osób
Swobodny Przepływ Osób - dotyczy praw obywateli UE do swobodnego przemieszczania się. W tym zakresie mieści się również prawo do pracy, życia, osiedlania się oraz korzystania z pomocy socjalnej w każdym z państw unijnych.
Dotyczy pracowników, ich rodzin, studentów, emerytów i pozostałych obywateli, jeżeli mają oni wystarczające środki na utrzymanie i są ubezpieczeni.

Przyjęcie ustawodawstwa UE warunkiem członkostwa

Mieszkańcy zjednoczonej Europy już od lat mają do czynienia z podwójnym systemem prawnym: pierwszy to ustawodawstwo kraju – członka Unii, drugi zaś kształtuje porządki prawne i wyznacza ogólne zasady postępowania wszystkich krajów członkowskich. Trzeba przy tym wiedzieć, że prawo wspólnotowe jest nadrzędne wobec wszystkich innych regulacji, dlatego jednym z najważniejszych zadań jakie czekają państwa, które chcą wstąpić do Unii Europejskiej jest dostosowanie, ujednolicenie oraz zbliżenie własnych rozwiązań prawnych do ustawodawstwa wspólnoty, by mogły z nim współistnieć bez większych zgrzytów.

Przyczyny, przesłanki i etapy integracjii europejskiej

Integracja zawsze miała pozytywne znaczenie. Wynikające z niej korzyści obserwowano tysiące lat temu. Już w starożytnej Grecji ludzie wiedzieli, że razem stanowią siłę. Państwa-miasta łączyły się, aby wspólnie odpierać ataki wrogów. Podobnie było w epoce średniowiecza gdzie kraje chrześcijańskie jednoczyły się przeciwko zagrożeniu płynącemu ze świata muzułmańskiego.

Projekt integrowanej technologii produkcji


PROJEKT INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI
Gatunek seradela uprawna
Kierunek użytkowania na nasiona
Planowany poziom plonu 30t/ha
Gleba (kompleks przydatności rolniczej 5
Zawartość przyswajalnych form składników: P2O5 niska
K2O niska
pH 5,5
Miejsce w zmianowaniu: ziemniak wczesny++/żyto/seradela uprawna
Uzasadnienie:
Przedplonem dla seradeli mogą być różne rośliny, a ich wybór zależy od terminu siewu.

Projekt integrowanej technologii produkcji


PROJEKT INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI
Gatunek Groch siewny (jadalny)
Kierunek użytkowania na nasiona
Planowany poziom plonu 2,5t/ha
Gleba (kompleks przydatności rolniczej 5
Zawartość przyswajalnych form składników: P2O5 średnia
K2O średnia
pH 5,5
Miejsce w zmianowaniu: jęczmień ozimy/żyto/groch siewny
Uzasadnienie:
Najlepszym przedplonem są zboża gdyż groch stanowi roślinę przerywającą ich częste następstwo.