Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Polska dąży do zjednoczenia z Unią Europejską. Na każdym kroku słyszymy dziś o integracji europejskiej. Z jednej strony Polacy jej pragną, z drugiej zaś są jej przeciwni. Rozważę teraz, czy z gospodarczo – ekonomicznego punktu widzenia integracja z krajami Unii Europejskiej jest dla Polski korzystna.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
POLITYKA REGIONALNA w UNII EUROPEJSKIEJ

Szybkiemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszy eskalacja rozpiętości ekonomicznych i społecznych.
Polityka strukturalna o charakterze ponadnarodowym jest prowadzona przez UE od polowy lat osiemdziesiątych. Dawniej wspieranie zmian strukturalnych przez instytucje wspólnoty miało formę wspierania polityki regionalnej prowadzonej przez poszczególne kraje ze środków Funduszy Strukturalnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Polska w Unii Europejskiej


Przełom polityczny u progu lat dziewięćdziesiątych otworzył Polsce drogę do ustrojowej transformacji oraz podjęcia fundamentalnych zmian systemu gospodarczego i społecznego. Wiodącym wyznacznikiem dokonywanych przemian i przekształceń stała się integracja europejska i perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej będzie odgrywała w niej znaczącą rolę. Wynika to z wielkości oraz potencjału naszego kraju. POlska będzie np., dysponowała 27 głosami w Radzie Unii Europejskiej - najważniejszym jej organie decyzyjnym. To tyle samo głosów, co Hiszpania, a tylko o dwa mniej niż Niemcy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
II wojna światowa przyniosła Europie i światu niewyobrażalne zniszczenia. Aby utrzymać pokój i równowagę próbowano stosować metodę polegającą na równowadze sił. Jednak aby nie doprowadzić do kolejnej katastrofy, trzeba było znaleźć inny sposób, dający większą gwarancję zachowania pokoju. Tylko równowaga interesów, nie sił mogła spełniać to zadanie.