Geologia

Skały osadowe - opis wybranych skał.

SKAŁY OSADOWE
Skały osadowe powstają w wyniku nagromadzania i osadzania produktów wietrzenia
starszych skał, jak również resztek roślinnych i zwierzęcych o różnym stopniu rozkładu. Mogą też tworzyć się w wyniku wytrącania z roztworów wodnych. Głównymi procesami uczestniczącymi w genezie tych skał są: wietrzenie, transport, sedymentacja i diageneza.

Uluru, Ayers Rock

Z nastaniem świtu Uluru zaczyna jaśnieć. Czerń przechodzi w głęboki fiolet i wielki monolit powoli staje sie wyraźniejszy. Kiedy pierwsze promienie słonca dotkną jego powierzchni, kamień zmienia swój kolor na różowy, a nastepnie czerwony. Barwy zmieniają się przez cały dzień od złocistych i różowawych czerwieni o poranku, poprzez kolor rubinowy, aż po purpure i karmazyn wieczorem.

Test z metod organizacji i zarządzania

test z metod organizacji i zarządzania

Talimowie

TAMILOWIE, naród zamieszkujący pd. Indie (stan Tamilnadu), pn. i wsch. Sri Lankę (ok. 3,2 mln), Malezję (ok. 1 mln), Indonezję (ok. 500 tys.), RPA (ok. 400 tys.), Birmę (ok. 200 tys.), Singapur (ok. 200 tys.) oraz wyspę Mauritius (ok. 50 tys.); łącznie ponad 60 mln (1993); należą do ludów drawidyjskich; posługują się językiem tamilskim (3 gł.

Tabelaryczna charakterystyka jednostek strukturalnych platformy Dekanu.

Jednostki geolog. I rzędu Jednostki geolog. II rzędu Geneza i czas jej powstania Rodzaj, miąższość i wiek skał Tektonika Surowce mineralne Charakterystyka rzeźby powierzchni współczesnej – typ rzeźby
Platforma Dekanu Wyniesienie Arawalli Skały metamorficzne prekambryjskie. Są sfałdowane i intrudowane granitami.