Rozprawka

Między mną a pokoleniem moich dziadków jest więcej różnic niż podobieństw.

Uważam, że między mną a pokoleniem moich dziadków (lub rodziców) jest więcej różnic niż podobieństw. Według mnie dorośli nie rozumieją młodzieży, a młodzież nie może nadążyć za rozumowaniem dorosłych. Im większa różnica wieku, tym trudniej dojść do wspólnego porozumienia.
Główną przyczyną konfliktów obu stron jest odmienne wychowanie.

Miłość - wartość w życiu niezbędna czy tylko pożądana

Miłość to przywiązanie do kogoś lub czegoś, które przejawia się w relacji do drugiej osoby (lub obiektu),połączone z wolą i nieraz silnym pragnieniem stałego obcowania z nią, czemu może towarzyszyć pociąg fizyczny do osoby będącej obiektem uczucia. Miłość jest przedmiotem i źródłem inspiracji dla twórców sztuki oraz literatury, religii i psychologii.

Miłość - rozprawka

Czym jest miłość? To pytanie dręczy każdego, zarówno zwykłych ludzi, jak i wielkich myślicieli i filozofów. W pełni zgadzam się ze stwierdzeniem Cezarego Michalskiego "Miłość w najwyższej formie jest darem dostrzegania drugiej osoby, dostrzegania jej wolności i jej cierpienia, darem gwarancji, że druga osoba istnieje naprawdę".

Miłość

MIŁOŚĆ

?Miłość to nie staw, w którym można zawsze znaleźć swoje odbicie. Miłość ma przypływy i odpływy. Ma też swoje rozbite okręty, zatopione miasta, ośmiornice i skrzynie złota i pereł. Ale perły leżą głęboko.?
Wstając, każdego ranka przypominam sobie i rozmyślam jak wiele jest wokół mnie osób, które ogarniam miłością.

Między mną a pokoleniem moich dziadków więcej jest różnic niż podobieństw.

Świat dorosłych, starszych ludzi i świat młodzieży to dwa zupełnie odmienne środowiska. Wydaje mi się, że między mną a pokoleniem moich dziadków więcej jest różnic niż podobieństw.
Im większa różnica wieku, tym trudniej dojść do wspólnego porozumienia. Poniżej postaram się pokazać argumenty potwierdzające moje zdanie.