Antyk i Biblia

Biblia i poeta o mądrości – we fragmencie „Księgi Mądrości” w tłumaczeniu Czesława Miłosza i w wierszu „Zaklęcie” Czesława Miłosza.

Ludzie od zawsze próbują dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest mądrość i jak ją osiągnąć. Pomaga im w tym filozofia, a także nauka, na którą poświęcają większość swojego życia. Chodzą do szkoły, czytają książki oraz podróżują, poznając w ten sposób świat.
Zarówno tekst „Księgi Mądrości” jak i wiersz „Zaklęcie” mówią o mądrości, jednak w różnych aspektach.

Czy literatura antyku jest skarbnicą wiedzy dla współczesnego człowieka?

Piśmiennictwo w czasach antycznych istniało we wszystkich państwach, jednak na większą skalę zostało wykorzystane do rozwoju literatury jedynie w greckich polis. Przyczyną tego było podejście do sztuki w poszczególnych krajach. W państwach despotycznych wszystkie przejawy twórczości służyły władcy lub religii, która tam determinowała życie codzienne.

Hiob w wybranych utworach literackich

Hiob i opowieść o jego losach jest próbą odpowiedzi na pytania od lat gnębiące ludzkość. Dlaczego cierpimy niewinnie? Skąd na człowieka spadają nieszczęścia i choroby, choć jest on prawy i bogobojny? Czy warto być niewinnym i bezgrzesznym tak jak Hiob? Przecież był dobrym człowiekiem, mimo to stał się przedmiotem zakładu między Bogiem a Szatanem, w myśl którego Bóg ciężko doświadczył Hioba: wyginęły mu stada, jego dzieci zginęły, a sam Hiob padł ofiarą trądu, stracił majątek i stał się wyrzutkiem społecznym – pełen obraz cierpienia, które może człowieka spotkać.

Literatura starożytnej Grecji

Historia wojny trojańskiej i jej przebieg("Iliada")
Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem "dla najpiękniejszej". Powstał spór, a sędzią w tej sprawie został Parys. Wybrał Afrodytę, która obiecała mu w nagrodę Helenę. Młodzieniec przyjehał do Sparty i porwał żonę Henelaosa.

Obraz "Śmierć Sokratesa"

Na dźwięk hasła: Sokrates jedni myślą o słynnym filozofie, inni o teoriach i wnioskach głoszonych przez niego, a jeszcze inni mają wtedy przed oczami obraz Jacquesa-Louisa Davida pt. „Śmierć Sokratesa”.

Francuski malarz J.L David był reprezentantem XVIII-wiecznego neoklasycyzmu.