Inne

"A poznieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi więc ludzie nie mają przyjaciół". Twój głos w dyskusji na temat: Czy warto mieć przyjaciela?

Przyjaźń. Dużo się o niej mówi, dużo się o niej słyszy. Każdy kiedyś miał, ma lub chociaż chciał mieć przyjaciela. Podbno przyjaźń to ważna sprawa. Najpierw trzeba się o nią starac, i to bardzo. Przyjaźń nie przychodzi sama, nie puka do pierwszych napotkanych drzwi, lecz starannie wybiera swoich lokatorów.

Krótkie opowiadanie z wtrąceniem nowej myśli

Po długim tygodniu, pełnym mozolnej pracy i nauki, nastały wreszcie długo oczekiwane ferie. Pierwszy raz od dłuższego czasu mogłem nareszcie odpocząć. Stres i ciągły pośpiech pozostawiłem przez chwilę daleko. Chciałem zapomnieć o szkole, o rzeczywistości, porzucić gdzieś ten mieszczański zgiełk, chaos i wyjechać do babci na wieś.

Która z dyscyplin sportowych – według ciebie – wymaga największej odwagi ? - Alpinizm

Jest wiele dyscyplin wymagających twardych nerwów, ale chyba najbardziej stresującym sportem jest alpinizm wysokogórski. Alpinizm jest to sport górski – wchodzenie na szczyty z pokonywaniem trudności terenu, zwykle z użyciem specjalnego sprzętu (lina, haki, karabinki, czekan, raki itd.), z przestrzeganiem obowiązujących reguł.

Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcji

Stworzenie warunków do trwałego rozwoju rolnictwa – jednego z najważniejszych działów gospodarki kraju – wymaga poszukiwania nowych metod pobudzania i sterowania procesami przemian agrarnych oraz zmiany struktury przestrzennej rolnictwa. Wprowadzenie tych zmian musi być jednak wsparte zmianą sposobu myślenia i wielu norm prawnych.

Krytyka narodu polskiego przez twórców XIX wieku.

„A to Polska właśnie” – Krytyka narodu polskiego przez twórców XIX wieku.

Tematem mojej pracy jest krytyka narodu polskiego przez twórców XIX wieku. Pierwszym, wybranym przeze mnie twórcą jest Stanisław Wyspiański, który w swoim dramacie pod tytułem „Wesele” krytykuje łączenie się i mieszanie przedstawicieli różnych warstw społecznych.