CV

CURRICULUM VITAE

Imię i Nazwisko: Santiago Fisherman
Adres: Kuba; zatoka Golfstrom
Wiek: 80 lat
Stan cywilny: wdowiec

Wykształcenie: inż. rybołówstwa
Przebieg pracy: rybak
Zainteresowania: łowienie ryb, baseball

zatoka Golfstrom, 5. 09.1960r.

zatoka Golfstrom, dn.4.09.1960r.

Santiago Fisherman
zatoka Golfstrom
Kuba

Kubańska Spółdzielnia Rybołówstwa Śródlądowego Z.o.o.
ul.Rybacka 1,zatoka Golfstrom
Kuba

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do pracy na stanowisko rybaka w Kubańskiej Spółdzielni Rybołówstwa Śródlądowego Z.o.o.
Prośbę swą uzasadniam: ukończyłem szkołę rybołówstwa w państwowej szkole położonej blisko zatoki Golfstrom, własna passa rybołówstwa oraz ukończone praktyki zawodowe.
Uważam, że moje kompetencje są odpowiednie do tego stanowiska i doskonale sprawdzam się w tym zawodzie.

Z wyrazem szacunku

Załączniki:

1.CV
2.dyplom ukończenia szkoły
3.dyplom potwierdzający ukończenie praktyk

Related Articles