Opis obrazu -Sąd ostateczny

Obraz Hansa Memlinga pt.: ,,Sąd Ostateczny?? został namalowany w latach 1465 ? 1471. Tryptyk składa się z trzech części : dwóch skrzydeł o wymiarach: 242 x 90cm oraz części środkowej : 242 x 180,8cm.
Każdy element przedstawia inną sytuację. Po lewej stronie widnieje pochód zbawionych, wchodzących do bram niebios. Część środkowa w dolnej partii eksponuje ważenie dusz przez Michała Archanioła, w górnej sferę niebios z osobami sądzącymi i aniołami. Po prawej malarz uwidocznił strącanie potępionych do piekieł.

Dzieło Hansa Memlinga, można również podzielić na dwie części: lewa-osoby zbawione, niebo oraz prawa - osoby potępione, piekło.
Po lewej stronie obrazu pt.:,,Sąd ostateczny? autor przedstawia niebo.
Wszyscy ludzie, którzy po osądzeniu przez Boga oraz apostołów trafiają do raju, bedą musieli przejść przez trzy etapy.
Faza pierwsza przedstawia nagich ludzi witanych przez św. Piotra, który może pełnić rolę strażnika, sprawdzającego ?przepustki' do sklepienia niebiańskiego.
Drugim etapem drogi do nieba jest odzianie się w szaty. Ubiór przydzielony przez anioły może być symbolem naszego ziemskiego życia . Szata może oznaczać co robiliśmy, jakie grzechy popełnialiśmy podczas naszej ziemskiej wędrówki.
Trzecim i ostatnim etapem drogi do nieba jest przejście przez bramę, za którą znajduje się raj. Na wieżach bramy widoczni są aniołowie lub ludzie, którzy dostali się już do nieba. Najprawdopodobniej witają oni nowo przybyłych, lub wśród nowoprzybyłych szukają swoich znajomych, członków rodzin, przyjaciół.
Uważam , że ludzie, którzy pokonują wędrówkę do arkadii, są ludźmi szczęśliwymi, spokojnymi i wiedzą ze już nikt ich nie zawróci z tej drogi.
Wierni nie śpieszą się aby przejść przez wszystkie trzy etapy, gdyż wiedzą, że nie zabraknie dla nich czasu. Cierpliwie czekają w kolejce, nie przepychają się, ani nie rywalizują między sobą, najprawdopodobniej dlatego, ze wiedza iż miłości i miłosierdzia Bożego wystarczy dla wszystkich.

Related Articles