„Człowiek musi żyć wśród innych ludzi”

Nasza osobowość kształtuje się przez całe życie .Często zmieniamy poglądy na różne tematy. Wpływ na kształtowanie się naszej osobowości ma rodzina, szkoła, a także grupa rówieśnicza.
Na początku drogi rozwoju każdego z nas stoi dom. Rodzice nas wychowują , przygotowują do dorosłego życia .