AA- kluby anonimowych alkoholików

AA- kluby anonimowych alkoholików. Są zawiązywane przez osoby trzeźwiejące. Warunkiem uczestnictwa w takim klubie jest trzeźwość i chęć zaprzestania picia. Kluby te nie dostają żadnego dofinansowania z urzędów gmin lub miast, utrzymują się z własnych składek. Na mityngi otwarte tych klubów może przyjść każdy. Na mityngach członkowie klubu opowiadają o swoich problemach i o sposobach rozwiązywania ich. W AA nie prowadzi się rejestru członków ani list obecności. Najważniejszym celem tego klubu jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. W AA są tradycje, czyli proponowane przez AA zasady, dzięki którym AA utrzymuje jedność wewnętrzną i kształtuje stosunki ze światem zewnętrznym. Praca grupy opiera się głównie na 12 Krokach i 12 Tradycjach Wspólnoty AA. Spotkania grupy przebiegają zgodnie ze wspólnie przyjętym i przez ogół zaakceptowanym scenariuszem. Za zgodą członków grupy, spotkanie prowadzi ochotnik, anonimowy alkoholik, który akurat taką odczuwa chęć, czy potrzebę. Jego zadaniem jest pilnowanie porządku, udzielanie głosu, czuwanie nad przestrzeganiem zasad i tradycji AA. Spotkanie grupy AA nie ma nic wspólnego z terapią odwykową. W mityngach nie uczestniczą psychiatrzy, terapeuci czy psychologowie - chyba, że jako alkoholicy.

Related Articles