Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Baza Danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określone sposób w strukturach odpowiadających założeniem modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia tych danych. Program taki nazywany jest "System zarządzenia baz danych" (ang. Data Base Management System, DSMS). Baza danych operuje głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych baz umożliwia przechowywanie danych binarnych typu: grafika, muzyka i itp.
Baza danych jest złożona z różnych elementów. Najważniejszymi z nich jest rekord podzielony na kilka pól, w którym są przechowywane informacje poszczególnych kategorii, Na przykład w książce adresowej każdy rekord to zbiór informacji na temat jednej osoby. Składa się on z kilku pól przechowujących takie informacje, jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i itp. W każdym polu zapisywane są dane oddzielonej kategorii. Dzięki temu komputerowe bazy danych umożliwiają szybkie sortowanie rekordów według poszczególnych kategorii lub wyszukiwarki informacji w obrębie tylko wybranych pół. Wiele systemów zarządzenia bazami danych oferuje możliwość tworzenia mas wprowadzenia danych, które służą do bardziej wygodnego wprowadzenia nowych informacji. Naturalnie można z nich zrezygnować i wypisać dane do bazy wyświetlanej w postaci tabelarycznej.

Rodzaje baz danych:

Bazy proste:
- bazy kartotekowe
- hierarchiczne bazy danych

Bazy złożone:
- bazy relacyjne
- bazy obiektowe
- bazy relacyjno-obiektowe
- strumienoiwe bazy danych
- temporalne bazy danych