Zadanie. Podręcznik Matematyka 1, wyd. Gdańskie wydawnictwo oświatowe

Zadanie 7 / strona 22
Przyjrzyj się podanym cenom. Oblicz ile powinny kosztować lody z bitą śmietaną.
Lody z owocami............................2,67
Galaretka z owocami.....................2,45
Galaretka z bitą śmietaną............. 1,68
2.67+1.68=4,35
4. 35-2.45=1,90
Odpowiedź : Lody z bitą śmietaną powinny kosztować 1,90

Related Articles