Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Wiara towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów . W każdym okresie historycznym ludzie wyznawali wiarę w Bogów i Bożków . Najważniejszą księgą odnoszącą się do wiary jest Biblia , która została przetłumaczona na prawie wszystkie języki świata .
Nikt dokładnie nie wie kiedy powstała Biblia , wiadomo jednak , że jej przeznaczeniem było przekazanie ludziom prawd o Bogu , pokazanie człowiekowi celu życia oraz ukazanie dobrych i złych zasad zachowania . Najstarsze fragmenty Biblii powstały zapewne w czasach królów Dawida i Salomona , czyli przed trzema tysiącami lat . Początkowo przechowywała je tradycja ustna , ostateczną redakcję otrzymały zaś znacznie później . Proces formowania się Biblii , znanej nam dzisiaj jako Pismo Święte trwał aż do końca pierwszego stulecia naszej ery .

Biblia ( z grec. biblion , l.mn. biblia = księgi ) zbiór ksiąg uważanych przez żydów
i chrześcijan za święte i natchnione przez Boga .
Biblia jest zbiorem przykładów - wzorców i anty wzorców postępowania . Zawiera kodeks moralny , wyznacza dobro i zło . Jest przebogatym źródłem wiedzy i prawd o człowieku ,
o złożoności natury ludzkiej .
Biblia jest próbą odpowiedzi na pytania od wieków nurtujące ludzkość – porządkuje sprawy życia i śmierci , cierpienia i szczęścia , definiuje człowieka.
Jest dziełem złożonym , niejednolitym , źródłem przeróżnych gatunków literackich , odmiennych sylwetek i różnych czynów – daje odbiorcy możliwość wielu wyborów . Prezentuje ludzi , ich obyczaje i poglądy z wielu epok , ale eksponuje to , co uniwersalne i niezależne od mody i czasu historycznego .
Jest dziełem , które wpłynęło na światopogląd , kulturę , a nawet język współczesnych ludzi .
We wszystkich epokach historycznych powstawały dzieła wzorujące się lub odwołujące do tematów zawartych w Biblii . Biblia jako księga wszechczasów była inspiracją dla wielu artystów i pisarzy .
Wpływ cywilizacyjny – Biblia wywarła zasadniczy wpływ na wiarę i praktykę judaizmu i chrześcijaństwa , a tym samym na całą cywilizację zachodnią . Można wyodrębnić zwłaszcza wielki wpływ Biblii na sztukę europejską : malarstwo i rzeźbę ( motywy biblii dominowały w sztuce średniowiecza , a częściowo renesansu i baroku , np. Michał Anioł ) , muzykę ( śpiew gregoriański , utwory np. Haendla , Bacha , Mendelssohna ) , literaturę ( literatura i teatr średniowiecza , inspiracja do poezji , zwłaszcza barok i romantyzm , w XX wieku np. Claudel , Mauriac , Steinbeck , Legarkvist , Bułhakow ) . Z dawnej literatury polskiej można wymienić twórczość Reja , Kochanowskiego , Skargi , Karpińskiego , biblijne stylizacje u Mickiewicza i Słowackiego , z nowszej – utwory Z. Kossak , Dobraczyńskiego , Branstaetteta , Cz. Miłosza , A. Kamieńskiej .

Dla wielu ludzi Biblia jest sacrum – czyli księgą świętą , należącą do autorytetów i skarbów wyznawanej religii . Dla tych jest też zbiorem prawd i nauk religijnych .
Każda społeczność kościelna opiera się na własnej biblii , wzorowanej na Biblii pierwotnej – stworzonej przez Boga . Np. islamiści swoją Biblię nazwali Koranem , a judaiści Torą lub Pięcioksiągiem .
-2-

Biblię można , a nawet należy nazwać księgą wszechczasów dlatego, że mimo iż pierwsze jej teksty zostały napisane w XIII w. p.n.e. to wszyscy ją znają . To na niej opiera się jedna z największych religii świata .
Biblia jest jedyną księgą na świecie , która służy wszystkim narodom . Wszyscy ją szanują , a prawa w niej zawarte przestrzegają .
Biblia stawiana jest za wzór doskonałości .
Była i jest czytana zarówno przez królów , cesarzy , monarchów , jak też przez zwyczajnych ludzi pracy , przez biednych i bogatych , dobrych i złych , uczciwych i nieuczciwych .
Biblia nie uznaje podziałów klasowych , różnic rasowych , kolorów skóry .
Jest czytana i rozumiana na swój sposób przez dzieci , młodzież , dorosłych i ludzi starszych .
Jest księgą , która przetrwała tysiące lat , a mimo to ciągle ktoś do niej wraca . Prawdy w niej zawarte wykorzystywane były i odnosiły się do życia codziennego w każdym okresie czasu .
Biblia naucza , przestrzega , wzrusza , ukazuje prawdę o całym świecie , chwali zalety , wytyka wady i niedoskonałości . Rozwija myśli , zmusza do zastanowienia się , przemyśleń i wyciągania wniosków .
Z całą pewnością Biblia jest księgą wszechczasów i niedościgłym wzorem dla człowieka .