Plan wydarzeń przedstawionych w "Konradzie Wallenrodzie".

Plan wydarzeń przedstawionych w “Konradzie Wallenrodzie”:
1.Porwanie litewskiego dziecka przez Krzyżaków.
2.Wychowywanie chłopca przez Winrycha.
3.Wpajanie uczuć patriotycznych Alfowi przez Wajdelotę.
4.Ucieczka Alfa i Halbana na Litwę.
5.Miłość Aldony i Waltera.
6.Alf zięciem Kiejstuta.
7.Łupieżcze wyprawy Krzyżaków na Litwę i kolejne klęski Litwinów.
8.Opuszczenie Aldony i Litwy.
9.Wstąpienie Aldony do Zakonu.
10.Wyjazd bohatera do Nadrenii.
11.Wyprawa Waltera z Konradem Wallenrodem do Palestyny.
12.Zabójstwo rycerza Wallenroda i przybranie jego nazwiska.
13.Walka z Maurami w Hiszpanii.
14.Powrót bohatera do Malborka.
15.Bohater wielkim mistrzem krzyżackim.
16.Zwlekanie z wyprawą na Litwę, tajne układy z Witoldem.
17.Wielka i kosztowna wyprawa na Litwę, zakończona klęską wojsk krzyżackich.
18.Oskarżenie o zdradę, wydanie wyroku śmierci.
19.Samobójcza śmierć Konrada.
20.Śmierć Aldony.

Related Articles