Prezentacja Motyw tańca i jego funkcja w utworze literackim. Przedstaw na wybranych przykładach utworów z różnych epok

I. Literatura podmiotu:
· Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Czytelnik, Warszawa 1984
· Przerwa – Tetmajer Kazimierz, Melodia mgieł nocnych [w:] Liryki, str. 88, Algo, Toruń 2004
· Wyspiański Stanisław, Wesele, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973
· Mrożek Sławomir, Tango, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1984

II. Literatura przedmiotu:
· Krzyżanowski Julian, Dzieje literatury polskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970
· Nawrot Agnieszka, Słownik motywów literackich, Greg, Kraków 2004
· Skwarczyńska Stefania, Wokół teatru i literatury: studia i szkice [tu:] Chocholi taniec Wyspiańskiego jako obraz-symbol w języku późniejszej sztuki polskiej, Warszawa 1970
· Czaplejewicz Eugeniusz, Taniec i literatura, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk-Warszawa 2002

III. Ramowy plan wypowiedzi:
1. Określenie problemu:
Motyw tańca w literaturze i jego funkcja
2. Kolejność prezentowanych argumentów:
a. definicja tańca, wstępne określenie jego charakteru (religijnego i ludycznego) i roli w życiu człowieka,
b. polonez jako symbol polskiej tradycji ludowej (Pan Tadeusz),
c. taniec jako sposób uplastycznienia obrazu poetyckiego i oddziaływania na wyobraźnię czytelnika (Melodia mgieł nocnych),
d. taniec – symbol pozornego pojednania i zbliżenia dwóch warstw społecznych (I akt Wesela),
e. taniec chocholi – symbol marazmu i bezczynności społeczeństwa (III akt Wesela),
f. tango argentyńskie – symbol upadku moralnego, ostrzeżenie przed możliwością utraty wolności (Tango).
3. Wnioski:
a. Taniec jest częstym motywem w utworach literackich różnych epok.
b. Pełni różnorodną funkcję, od kulturowej po demaskatorską.

IV. Materiały pomocnicze:
1. kartka z cytatami
2. Wajda Andrzej, ,,Pan Tadeusz’’ [film-fragm. z Polonezem ], Warszawa 2000
3. Rodrguez Gerardo Matos, ,,Tango La Cumparsita’’, [dokument dźwiękowy]
4. Motyw muzyki wiejskiej kończący akt III ,,Wesela’’ wg. St. Wyspiańskiego [dokument dźwiękowy]
5. Axentowicz Teodor, ,,Kołomyjka (Oberek)’’ [reprodukcja]

Related Articles