Streszczenia

„Ogniem i mieczem”, „Potop”, "Pan Wołodyjowski”

„Ogniem i mieczem”

Pod koniec 1647 r. na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, tzw. Dzikich Polach, nad rzeką Omelniczek, dopływem Dniepru.Uratowanie przez Jana Skrzetuskiego, namiestnika chorągwi husarskiej, życia Bohdanowi Chmielnickiemu;Początek stycznia 1648 r. Poznanie Heleny Kurczewiczównej, oświadczyny (panna wbrew swojej woli zaręczona została z pułkownikiem kozackim Bohunem); Skrzetuski w niewoli Chmielnickiego (zdrada Krzeczowskiego, klęska w bitwach pod Żółtymi Wodami i Korsuniem, okrucieństwa, jakich dopuszcza się „czerń” na Polakach); Tu kluczowa, dla poznania poglądów historiozoficznych Sienkiewicza, scena rozmowy pomiędzy Chmielnickim a Skrzetuskim.

„Pierścień” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – streszczenie opowiadania

Narrator usłyszał historię od dziewczyny o imieniu Titina. Dotyczyła tajemniczego pierścienia. Wydawała się nieprawdopodobna.
Neapolitańscy przyjaciele opowiadającego uważali, że jest ona niemożliwa. Wydarzyła się po wyzwoleniu Neapolu z rąk Niemców. Kilkadziesiąt lat później narrator wybrał się do pewnego introligatora Biagia, aby odebrać swoje książki, które oddał do oprawy.

„Zdążyć przed Panem Bogiem”- Streszczenie

„Zdążyć przed Panem Bogiem”- Streszczenie

Fragment pierwszy:
Dotyczy wybuchu powstania w getcie. Było to 19 kwietnia 1943 roku. Data ta została niejako narzucona przez Niemców, którzy właśnie na ten dzień zaplanowali likwidację getta.
W przeddzień wybuchu wybrali na swojego komendanta Mordechaja Anielewicza.