Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dążenie człowieka do ułatwienia sobie obliczeń doprowadziło do zbudowania liczydeł.
Były one używane już w starożytnej Grecji. Pierwszą maszynę liczącą, wykonującą mechaniczne dodawania i odejmowania, zbudował w 1642 roku francuski matematyk, fizyk i filozof Blaise Pascal. Do wykonywania wszystkich 4 działań była zdolna maszyna skonstruowana w 1671 roku przez innego znakomitego matematyka i filozofa, Niemca Gottfrieda W.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Prakseologia na tle ogólnej teorii działania

Prakseologia jest nauką o sprawnym działaniu, nazywana często gramatyką czynu lub metodologią ogólną. Nauka ta poszukuje najszerszych uogólnień odnoszących się do wszelkich form świadomego i celowego działania rozpatrywanego ze względu na sprawność; konstruuje i uzasadnia dyrektywy praktyczne, tj.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
CURRICULUM VITAE

1. DANE OSOBOWE:
Imiona i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Narodowość:
Stan cywilny:
Adres:
Telefony kontaktowe:

2. WYKSZTAŁCENIE:
2010-2015 wydział bankowości na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
2007-2010 Liceum Profilowane im.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Unia Europejska powstała w myśl współpracy, integracji, wspólnego rozwoju i wspar-cia krajów Europy. Początkowo obejmowała wąski obszar współpracy międzynarodowej, lecz dziś formy, obszary, dziedziny i efekty tych działań są bardzo rozwinięte i rozległe, obejmują większość dziedzin życia społecznego i politycznego krajów członkowskich.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Polega ona na przekazywaniu informacji za pomocą gestów,mimiki,głosu,pozycji,zachowaniu przestrzeni,dotyku,spoglądania i wyglądu.Jest uzupełnieniem komunikatu werbalnego i czyni go bardziej kompletnym.Również bez wpowiadania ani jednego słowa możemy przekazać drugiej osobie bardzo wiele ważnych informacji.