"Bogowie nie żądają od człowieka cudów, lecz by był człowiekiem"

„BOGOWIE NIE ŻĄDAJĄ OD CZŁOWIEKA CUDÓW, LECZ BY BYŁ CZŁOWIEKIEM”

Ten cytat został powiedziany bardzo dawno temu, a teraz w naszej religii nie ma bogów, jest jeden Bóg, ale za to w trzech osobach. Tak więc pomyślmy, co powyższy cytat oznaczał dla ludzi w tamtych czasach. Na pewno to, że ówcześni bogowie nie chcą, by ludzie wysilali się dla nich ponad swoje siły, ale by pozostali sobą, czyli zwykłymi ludźmi, bez żadnych nadprzyrodzonych mocy. Bo to w końcu bogowie mają siłę i moc i nie chcą by inne istoty też były doskonałe. Ale można na to spojrzeć też z innej- lepszej dla bogów- strony. Może bogowie chcą, by ludzie składali im ofiary, a oni będą im za to dziękować uszczęśliwiając ich np.: powodując przyjście na świat długo oczekiwanego potomka, czy nagłe wzbogacenie się. Może bogowie uważają, że ludzie muszą być im bezgranicznie posłuszni. Wtedy ludzie mięliby nawet dobrze, gdyby w ofierze musieli składać tylko zwierzęta, ale bogowie zażądali czegoś więcej- ludzi na ofiary. I tu już nie jest pewne, czy oni chcą dla ludzi tylko dobra, bo jeżeli żądają ofiar z nas samych, to niedługo nas zabraknie, a zostaną sami kapłani składający ofiary. Gdy tak się stanie, nie będą oni mogli już nami rządzić.
Z tego cytatu wynika, że bogowie nie chcą byśmy starali się dla nich np.: podnieść dom, ale byśmy pozostali sobą, czyli zwykłymi niższymi od nich istotami. A jeśli będą chcieli to sami zmienią położenie tego domu.

Related Articles