Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
1. Inflacja- zjawisko poziomu cen dóbr i usług
2. Stopa procentowa- miara zjawiska inflacji; jest to roczny procentowy wzrost cen dóbr i usług w kraju.
3. Rodzaje inflacji:
a) podział ze względu na stopę inflacji:
- inflacja pełzająca- do 10%, powinna skłonić decydentów do podjęcia działań zatrzymujących, a następnie obniżających inflacje
- inflacja galopująca- od 10 do 150% w skali roku, duża niepewność inwestowania, oszczędzania. Reakcje firm są trudne do przewidzenia, zakłóca stabilność gospodarki i uniemożliwia wzrost gosp.
- hiperinflacja (szalejąca)- kilkusetprocentowy wzrost cen rocznie powyżej 150%, pieniądz traci na wartości z każdym dniem, ludzie pozbywają się pieniędzy, wykupują towary z rynku; prowadzi to do załamania gosp.
b) podział ze względu na przyczyny powstawania:
- inflacja ciągniona przez popyt- całkowita wielkość planowanych wydatków ludności wzrasta szybciej niż całkowita wielkość produkcji
- inflacja pchana przez koszty- pojawia się wtedy, gdy z rozmaitych przyczyn rosną ceny jednego lub kilku zasobów niezbędnych do produkcji dóbr lub usług
- inflacja strukturalna- występuje, gdy firmy nie mogą sprawnie dopasować struktury swojej produkcji do zmian struktury gosp.