CV idealne

Curriculum vitae

Imię i nazwisko: Adam Kowalewski
Adres: Miłosza 17/1 41-503 Chorzów
Tel. (032) 2413567 (dom)
Wiek: 38 lat
Data urodzenia: 09.12.1989, Chorzów
stan cywilny i rodzinny: żonaty, jedno dziecko
Ukończenie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 27
w Chorzowie 1996 - 2001
Gimnazjum nr 6
w Chorzowie 2001-2004
Technikum Elektryczne nr 6
w Chorzowie 2004-2008
Uniwersytet Śląski
w Katowicach
(Wydz. Matematyki) 2008-2013
Uniwersytet Śląski
w Katowicach
(Wydz. Psychologii) 2014-2019
Dyplomy: świadectwo dojrzałości 2008
dyplom magistra matematyki 2013
(specjalność nauczycielska)
dyplom magistra psychologii 2019
(specjalność nauczycielska)
Służba wojskowa: odroczona (przeniesiony) do rezerwy
Przebieg pracy zawodowej: nauczyciel matematyki
w Szkole Podstawowej nr 27
w Chorzowie 2020-2024
praca w biurze detektywistycznym
w Chorzowie
(ul. Wolności 15/15) 2024-2027
Praktyczne umiejętności: język angielski (biegle)
niemiecki (biernie)
obsługa komputera
prawo jazdy 1 kat.
Zainteresowania: piłka nożna, tenis stołowy, podróże


Chorzów, 25 marca 2027 roku.

Related Articles