Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero, dzieląc ją na wiedzę o zjawiskach i wiedzę o bycie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Metafizyka jest jedną z abstrakcyjnych gałęzi filozofii, uznającą, że „metafizyczny” pogląd lub teoria jest tak skomplikowana, że przekracza możliwości zrozumienia.

Metafizyka oznaczała to, co następuje po fizyce. Grecki termin „fizyka” oznaczał naturę. Dzieła filozoficzne, greckie pisma metafizyczne przedstawiały głównie rozważania z tego zakresu, co obecnie nazywane jest naukami przyrodniczymi, a także zawierały rozważania na temat znaczenia i natury wszechświata.