Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Od V wieku rozpoczęła się w życiu Hellady wielka zmiana, trwała do końca IV w. Najbardziej widać to było w Atenach. Po klęsce wojny peloponeskiej nastąpił kryzys gospodarczy.
Aby uchronić kraj od ruiny materialnej arystokracja i mieszczanie unikali wojen, dbali o pokój, który miał zapewnić dobrobyt.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przemiany w oświacie europejskiej XIX w. ,
- wykształcenie się wychowania przedszkolnego,
- upowszechnienie się oświaty elementarnej,
-zróżnicowanie programowe szkolnictwa średniego, nowych typów szkół wyższych
- i podstawowych form oświaty dorosłych.

Nowa epoka rodzących się systemów szkolnych wymagala całej armii nauczycieli i opracowania nowych metod dydaktyczno wychowawczych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Książkę, którą wybrałem o wychowaniu, nosi tytuł: O Prawie Harcerskim Przy Ognisku”, autorem tej wspaniałej ksiązki jest Wojciech Hauser, która została wydana w Warszawie w 1998r przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). Książka została wydana, jak już wcześniej wspomniałem w 1998r, było to wtedy 80-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, dla tych, co służbę uznali za życiowy drogowskaz.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Praca została oceniona na 5.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bezpośrednia przyczyną reformacji był wprost gigantyczny handel relikwiami świętych, bardzo kosztownymi dyspensami i odpustami. Stolica Apostolska zamierzała w ten sposób zdobyć odpowiednie środki finansowe na budowę bazyliki św. Piotra. W Niemczech np. arcybiskup Moguncji Albert prowadził stały, bardzo atrakcyjny targ relikwiami świętych.