Historia

Żydzi w czasie II wojny światowej

Partia nazistowska i jej przywódca Adolf Hitler po dojściu do władzy w 1933 rozpoczęli realizację programu rasistowskiego i antysemickiego, przewidującego izolację ludności żydowskiej i stopniowe pozbawienie jej wszelkich praw obywatelskich oraz cywilnych. Usunięto Żydów z miejsc pracy, wszystkie żydowskie nieruchomości i przedsiębiorstwa uległy konfiskacie.

Żydzi w wojsku polskim

Jaka była faktyczna postawa Żydów w wojsku polskim podczas II wojny światowej? Właśnie ukazała się książka, która obala wiele mitów na ten temat.

Przed 65 laty kraj nasz był miejscem zamieszkania - obok nas, Polaków - ponad 10 milionów także obywateli polskich, ale innych narodowości, w tym 3,5 miliona Żydów, co stanowiło wtedy ich największe skupisko na świecie.

„Artefakt jako źródło historyczne”

Artefakt jako termin i pojecie właściwie nie został w Polsce objaśniony i jego słaba frekwencja jest chyba dość wyraźnym świadectwem braku szerszego akceptowania artefaktu jako fundamentalnego pojęcia historii kultury materialnej, archeologii i zabytkoznastwa. Dla mnie jest to niezrozumiale dlaczego pojecie artefaktu jest tak pomijane.

„Od Świętego do Serdecznego Przymierza” - omówienie zmian układu sił politycznych w Europie XIX wieku.

We wrześniu 1814 r. zebrali się w Wiedniu przedstawiciele zwycięskiej koalicji
i rozpoczęli kongres mający ustalić nowy porządek w Europie. Obradowali oni do czerwca następnego roku. Składał się z 16 przedstawicieli większych państw europejskich, ale faktycznie obradowali i decydowali przedstawiciele 5 mocarstw: Wielkiej Brytanii, Austrii, Rosji, Prus i Francji.

„Rola historiografii polskiej w kształtowaniu się tożsamości narodowej”

„Rola historiografii polskiej w kształtowaniu się tożsamości narodowej”


Rola Historiografii polskiej odegrała wielka role w kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków w XIX wieku. Można by wręcz rzecz ze była nieoceniona. Jak wiadomo wiek XIX to czas zaborów, coraz większej rusyfikacji i germanizacji.