Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
POCZĄTEK II WOJNY ŚWIATOWEJ I KAMPANIA WRZEŚNIOWA.

1. Główne etapy wojny polsko-niemieckiej w 1939 i tereny pod okupacją
>„Fall Weiss” – plan niemieckiego ataku na Polskę
WOJNA:
-błyskawiczna
-totalna (chodzi o zniszczenie narodu)<
 1.IX.1939 –atak Niemiec na Polskę
-wojna obronna Polski (1. IX.-5.IX.) zwana też „kampanią wrześniową”
-utworzenie SZP (Służba Zwycięstwa Polskiego) i ZWZ (Związek Walki Zbrojnej)
 do 7.IX –obrona Westerplatte, mjr Henryk Sucharski
 9-12.IX –bitwa nad Bzurą, gen Tadeusz Kutrzeba
 12.IX–Anglia i Francja na mocy podpisanego paktu o wzajemnej pomocy w przypadku napaści wypowiedziały wojnę Niemcom, lecz nie podjęły działań zbrojnych
 17.IX–agresja Armii Czerwonej na wsch. ziemie polskie realizacja postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow
 26.IX–utworzenie Generalnego Gubernatorstwa
 28.IX–kapitulacja Warszawy, gen Walerian Czuma, Stefan Starzyński
 do 29.IX.-obrona Modlina, gen. Wiktor Thomme
 do 2.X. –obrona i kapitulacja Helu, admirał Józef Unrug
 2-6.X.1939 - bitwa pod Kockiem – zakończenie walki
- zakończenie kampanii - kapitulacja Grupy „Polesie”, gen. Franciszka
Kleeberga
 tereny pod okupacją niemiecką: Wolne Miasto Gdańsk, Pomorze Poznańskie, część woj. łódzkiego z Łodzią, Zagłębie Dąbrowskie, Suwalszczyzna, zach. powiaty woj. krakowskiego, pn. część woj. warszawskiego

2. Agresja radziecka na Polskę-17.IX.1939 i tereny pod okupacją
 17.IX.1939 – agresja wojsk radzieckich (Armii Czerwonej) realizacja postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow
-ziemie polskie pod okupacją radziecką zostały podzielone na: Zach. Ukrainę i Zach. Białoruś
 18.IX. –ZSRR przekazał formalnie Litwie obszar Wilna

3. Układy radziecko-niemieckie
 28.VIII.1939 –pakt Ribbentrop-Mołotow, zawierający tajny protokół na mocy którego dokonany został rozbiór Polski
 28.IX.1939 –w Moskwie, traktat o granicy i przyjaźni między ZSRR i Niemcami
-granica między obu państwami na ziemiach polskich miała przebiegać wzdłuż rzek: Pisa-Narew-Bug-San
-współpraca w zwalczaniu polskiego podziemia

PODBOJE NIEMIECKIE, WŁOSKIE I RADZIECKIE W LATACH 1939-41

1. Ekspansja radziecka w Europie do 1941
 1939-40 -wojna radziecko-fińska, zwana również „wojną zimową”
-wg ustaleń Ribbentropa i Mołotowa FINLANDIA znalazła się w strefie radzieckiej dominacji
-XI. –Moskwa zwróciła się do rządu w Helsinkach z propozycja regulacji granicy radziecko-fińskiej
-Stalin domagał się przesunięcia granicy bardziej na pn.
-bez wypowiedzenia wojny Armia Czerwona dokonała agresji na Finlandię
-Liga Narodów wykluczyła Zw. Radziecki z organizacjiEtapy „wojny zimowej”:
 29.XI.1939 –bez wypowiedzenia wojny Zw. Radziecki napada na rejon Petsano
 3.XII –dwie flotylle radzieckich okrętów podwodnych patrolują fińskie wody przybrzeżne w Zat. Botnickiej
 7-10.XII –7.Armia Zw. Radzieckiego naciera na linię Mannerheima
 18-20.XII –Finowie umacniają swoje pozycje w Nautsi
-Petsano zostaje bez trudu zajęte przez radziecka armię
 26.XII –IV.Korpus fiński atakuje i rozbija radzieckie 18. I 168. Dywizje Piechoty na północ od jeziora Ładoga
 XII. –zwycięstwo Finów w Suomussalwi
 1.II.1940 –wielka ofensywa radziecka w Przesmyku Karelskim
 11.II –zwycięstwo Armii Czerwonej Zw. Radzieckiego w okolicy środkowej Summy
 3.III. –atak radziecki na Viipun
 13.III –podpisanie w Moskwie traktatu pokojowego między Zw. Radzieckim a Finlandią
-Finlandia traci 40 tys. km2 swego terytorium

1. Ekspansja niemiecka w Europie Pn., Zach. i Pd.
a) Europa Pn.
 9.IV.1940 –atak na Danię, którą zajął po kilkugodz. Obronie
-atak na Norwegię, która zdobyta została 10.VI.1940 (bitwa o
Narwik)
b) Europa Zach.
 10.V –zajęcie Holandii przez oddziały spadochronowe armii niemieckiej.
Po tygodniu walk opór Holendrów został złamany, a wojska
holenderskie skapitulowały.
-atak na Belgię i Luksemburg. Wojskom belgijskim przyszły na pomoc
oddziały bryt. I franc., które nie powstrzymały natarcia niemieckiego.
27.V –król Belgii podpisał akt kapitulacji
 10.VI –wojska niemieckie bez walki zajęły Paryż. Nowy premier Francji zwrócił się do Niemiec z prośbą o rozejm.
22.VI –Francja podpisała z Niemcami układ o zawieszeniu broni
-Alzacje i Lotaryngie przyłączono do Rzeszy. Państwo franc. podzielono na 2części: pn. Francja pod okupacja niemiecka, a na pd. utworzono „państwo Vichy”
 VIII –powietrzna bitwa o Anglię. Bombowce niemieckie bombardowały porty, lotniska, ośrodki przemysłowe i miasta. Lotnictwo bryt. było słabsze liczebnie, ale dysponowało nowocześniejszym sprzętem. Po 3 miesiącach Niemcy zrezygnowały z inwazji.
c) Europa Pd.
 III.1941 –Węgry, Bułgaria i Rumunia przyłączają się do państw „osi”
 IV –wojska niemiecko-włosko-węgierskie zaatakowały Jugosławię, która po 11 dniach uległa. Dokonano rozbioru Jugosławii – utworzono faszystowskie NIEZALEŻNE PAŃSTWO CHORWACKIE.
 9.IV –wojska niemieckie zaatakowały i pokonały Grecję.

2. Udział Włoch w wojnie
 10.VI.1940 –Włochy wypowiedziały wojnę Francji i Anglii
 X. –Mussolini zaatakował Grecję z terytorium okupowanej Albanii
-Grecy wyparli Włochów ze swoich terenów
 IV.1941 –wojska włoskie wraz z niemieckimi i węgierskimi zaatakowały Jugosławię
 11.XII. –Włochy wraz z Niemcami wypowiadają wojnę USA

ATAK NIEMIECKI NA ZW. RADZIECKI, AGRESJA JAPOŃSKA NA DALEKIM WSCH. UDZIAŁ USA W II WOJNIE

1. Główne etapy wojny radziecko-niemieckiej do 1943
 Plan Barbarosa –jego gł. założenie to atak trzech grup armii niemieckiej w cztery miasta radzieckie: Leningrad, Smoleńsk, Moskwę i Kijów
 14.VIII.1941 –podpisanie dokumentu tzw. karty atlantyckiej przez prezydenta Wlk. Brytanii (Winstona Churchila) i prezydenta USA (Franklina Roosevelta)
-przedstawiała ona cele polityki obu państw
-do karty atlantyckiej swój akces zgłosił Zw. Radziecki i 46 innych państw
 22.VI.1941 –Niemcy zaatakowali ogromnymi siłami Zw. Radziecki realizacja planu „Barbarosa”
-zaskoczenie i nie przygotowanie Rosjan pozwoliło im przejąć inicjatywę
-po 5 miesiącach walk armia niemiecka zająwszy Białoruś, Ukrainę, Litwę, Łotwę i Estonię podeszła pod Moskwę i Leningrad
5-6.XII.941 –wojska radzieckie pod dowództwem gen. Żukowa przeszły do przeciwnatarcia
I.1942 –linia frontu została odsunięta od Moskwy
wiosna..1942 –armia niemiecka skierowała się na pd. i zaatakowała Kaukaz, pokonanie wojsk radzieckich
12.IX –początek walki o Stalingrad
-bitwa pod Stalingradem stała się zwrotnym momentem w II w.ś., zakończona zniszczeniem armii niemieckiej w II 1943, po którym Armia Czerwona przeszła do kontrofensywy, wyzwalając do VI 1944 całe niemal terytorium sowieckie.
19.XI. –Rosjanie przeszli do przeciwnatarcia
do 2.II.1943 –Niemcy zostali całkowicie pobici


2. Pearl Harbor i sukcesy japońskie na dalekim wsch.
Japonia dążą do opanowania całej pd. Azji zdecydowała się na wojnę z USA
 7.XII.1941 –atak na Pearl Harbor
-Japończycy bez wypowiedzenia wojny zbombardowali amerykańską bazę morską Pearl Harbor na Hawajach, zapoczątkowując wojnę z USA, Wlk. Brytania i Holandią
Alianci byli źle przygotowani i wiosną 1942
 wiosna.1942 –Japończycy zajęli Filipiny, Hongkong, Syjam, Malaje, Birmę, Singapur, Indonezję oraz wyspy na O. Spokojnym
 VI. –bitwa o Midway
-na Pacyfiku Japończycy ponoszą pierwszą klęskę
 VIII.1942-II.1943 –krwawe walki na Guadalcanal, zostały odzyskane Wyspy Salomona
 X.1944 –początek ofensywy amerykańskiej na Filipiny
-zakończona wyzwoleniem Filipin (lato 1945)
 1945 – w Birmie początek ofensywy brytyjskiej
 wiosna. –przygotowania do inwazji na Japonie
-Japończycy stawili fanatyczny opór na Iwo-jimie i Okinawie
 6.VIII. –Amerykanie zrzucili na Hirosimę pierwszą bombę atomową
 9.VIII –powtórzenie ataku z bombą na Nagasaki
 2.IX –Japonia podpisała kapitulację

3. Konsekwencje ataku Niemiec na Zw. Radziecki i Japonii na USA
 Utworzono tymczasowe zabory
 Jesień.1941 –„lend-lease act” – ustawa uchwalona przez Kongres USA, upoważniająca prezydenta do wypożyczania, wydzierżawienia sprzętu wojennego państwom, które walczyły z Rzeszą
 1942 –przyłączenie się 47 państw do Karty atlantyckiej-WIELKA KOALICJA ANTYFASZYSTOWSKA.

SYTUACJA NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ W LATACH 1943-45

1. Przełomowe wydarzenia na frontach II wojny św.
a) Front wschodni
b) Front afrykański
c) Front zachodni
d) Front południowy
2. Kapitulacja państw osi