Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Feminizm ? ruch społeczno-polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet.

Żądania wysuwane przez te ruchy zarówno w przeszłości jak i obecnie dotyczą trzech kwestii:
- przyznania kobietom takich samych praw cywilnych jak mężczyzną
- emancypacji intelektualnej
- początkowo równych praw politycznych (później równego udziału w działalności politycznej)

>W Europie pierwsza fala ruchów feministycznych wzbierała wraz z początkiem XX wieku. Najczęściej przyjmuje się do niej ramy czasowe : 1860-1920. Niektórzy uważają za uzasadnione rozszerzenie tego okresu na czas miedzy Rewolucją Francuską a latami 30tymi obecnego stulecia. W kręgu zainteresowań feminizmu pierwszej fali leżały przede wszystkim: prawo wyborcze!, reforma prawa rodzinnego, i ekonomiczne warunki życia kobiet.
> Pierwszym sygnałem wskazującym na zainteresowanie problematyką równych praw były wystąpienia już wystąpienia postępowych myślicieli na przełomie XVIII i XIX wieku (np. Condorceta) którzy podkreślali naturalną równość mężczyzny i kobiety oraz zdolność obydwu płci do doskonalenia się.
> Kontynuacją rodzącego się prądu intelektualnego były postulaty Deklaracji praw kobiety i obywatelki /1791 / oraz aktywność polityczna kobiet, zainspirowana przez hasła Rewolucji Francuskiej, z którą wiązano nadzieje przemian i poprawy istniejących stosunków międzyludzkich. Rewolucja Francuska nie spełniła jednak w pełni stawianych przed nią oczekiwań.
> W 1804 roku we Francji przyjęto Kodeks Cywilny Napoleona, który sankcjonował nierówność praw obu płci (Na nim wzorowało się ustawodawstwa wielu państw)
>Przełomowym momentem było pojawienie się ruchów na rzecz przyznania kobietom praw wyborczych w Wielkiej Brytanii i innych krajach(przełom XIX i XX wieku). Bojowniczki o prawa wyborcze dla kobiet zwano emancypantkami lub sufrażystkami (przywódczynią sufrażystek była Emmelne Pankhurst). Żądały one dostępu kobiet do edukacji, walczyły o prawa wyborcze dla kobiet, o to, by kobiety mogły pracować. Było to trudne bo państwo opierało się wówczas na rodzinie, gdzie głową był mężczyzna. Kobieta nie mogła dysponować swoja osobą, decydować o losach dzieci, rozporządzać swoim majątkiem, czy opuścić męża nie narażając się na społeczne potępienie. Było to ogólnie przyjęte normy, coś naturalnego. Jej status wyznaczała pozycja męża. Niższa pozycja kobiety wiąże się z instytucją patriarchatu (zgodnie z nią w skali rodziny władzę ma ojciec, w społeczeństwie- mężczyźni). W zasadzie do końca XIX wieku kobieta była ?społecznie niewidoczna?.
> Stosunek do kobiet zmieniła I wojna . Ich udział w wojnie, odpowiedzialność i umiejętności jakimi się wykazały sprawiły, że dotychczasowe wyobrażenie o roli kobiety nie można było dłużej utrzymać. Po wojnie parlament brytyjski i parlamenty kilku innych krajów przyznały prawa polityczne kobietom.