Fryderyk Chopin polski kompozytor i pianista życiorys

FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN
- największy polski kompozytor i pianista.

Urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli. Gry fortepianowej uczył się w Warszawie u W. Żywnego, następnie w latach 1826 – 29 kształcił się pod kierunkiem J. Elsnera w Szkole Głównej Muzyki.
W twórczości Chopina można wyróżnić trzy okresy:
do 1830 – okres młodzieńczy;
do 1839 – okres krystalizacji stylu o cechach romantycznych i narodowych;
od 1839 - ostatni okres, mistrzowski, otwierający perspektywy postromantyczne.
Kompozytor zmarł 30 października 1849 roku w Paryżu.
Styl Chopina łączy bogate treści emocjonalne z doskonałością formy.
Chopin zespolił tradycje muzyki fortepianowej z inspiracjami polskiego folkloru muzycznego; wykształcił specyficzny typ melodyki kantylenowej, wzbogacił zasób środków harmonicznych, między innymi, dzięki wyzyskaniu właściwości tonalnych polskiej muzyki ludowej.
Twórczość Chopina wywarła ogromny wpływ na muzykę drugiej połowy XIX i początku XX wieku.
Tworzył niemal wyłącznie kompozycje fortepianowe:
- z orkiestrą – 2 koncerty Rondo a la Krakowiak, Wariacje na temat Mozarta;
- solowe – 3 sonaty, 2 fantazje , 27 etiud, 25 preludiów, 16 polonezów, 57 mazurków, 19 walców, 19 nokturnów, 4 ballady, 4 scherza, 4 impromptus i inne drobne utwory.
Dla uczczenia pamięci Fryderyka Chopina powołano wiele stowarzyszeń muzycznych jego mienia oraz pojęto około 70 wydań zbiorowych dzieł Chopina na świecie. Od 1927 roku odbywają się w Warszawie Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne imieniem Fryderyka Chopina.

Na amerykańskiej liście sześciu największych geniuszy końca II tysiąclecia Fryderyk Chopin sąsiaduje z Szekspirem i Dantem.
Według Karola Szymanowskiego „jest wieczystym przykładem, czym być może muzyka polska, a także jednym z najwyższych symboli zeuropeizowanej Polski – nie tracącej nic ze swych rasowych odrębności, a stojącej na najwyższym poziomie kultury europejskiej”.
Cyprian Kamil Norwid napisał na drugi dzień po śmierci Chopina słynną charakterystykę sztuki genialnego kompozytora: „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel (...)”.
Robert Schumann napisał: „Tak zaczyna tylko Chopin i tylko on tak kończy.”

Related Articles