Program związków zawodowych uczniów gimnazjum "Razem łatwiej"

1. Nasz Związek Zawodowy reprezentuje wszystkich uczniów PG w XXX
2. Chcemy aby każdy uczeń bez względu na poziom inteligencji był traktowany na równi z innymi
3. W imieniu wszystkich uczniów domagamy się ogólnie dostępnych zajęć wyrównawczych z każdego przedmiotu
4. Prosimy o przywrócenie kółek zainteresowań i SKS ? ów po godzinach lekcyjnych
5. Każda dziewczyna ma prawo nie ćwiczyć na WF ? ie raz w miesiącu z powodu niedyspozycji
6. W czasie pobytu w szkole dyrektor ma obowiązek zapewnić uczniom odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu
7. Pielęgniarka szkolna (higienistka) powinna wysłuchać każdego ucznia przychodzącego do niej z problemem natury zdrowotnej, nawet jeśli wydaje jej się, że takowy symuluje
8. Pracownicy szkoły (panie sprzątaczki i sekretarki) powinny przyjaźniej odnosić się do uczniów, bo to oni są przyszłością narodu polskiego
9. Każda przerwa powinna być 15 ? minutowa, ponieważ uciśnieni uczniowie naszej szkoły w obawie przed złymi ocenami nie mają czasu aby skonsultować z kolegami swoich prac domowych, a poza tym muszą mieć przynajmniej kwadrans odpoczynku pomiędzy wymagającymi racjonalnego myślenia lekcjami
10. Ze względu na potrzeby fizjologiczne, które niestety nie dają nam możliwości aby je powstrzymać, domagamy się obecności czynnych toalet na każdym piętrze
11. Toalety powinny zapewniać uczniom dostateczne zaplecze sanitarne tzn. obecność drzwi na swoim miejscu, papieru toaletowego, mydła w płynie o przyjemnym zapachu oraz ręczników papierowych
12. Szatnie, w których dziewczęta przebierają się na lekcje wychowania fizycznego powinny być otwarte także podczas przerw, ponieważ dziewczyny potrzebują więcej czasu by przygotować się do tej niezwykle ważnej dla naszego odpowiedniego rozwoju fizycznego i psychicznego lekcji
13. Dyskoteki powinny być organizowane co najmniej raz w miesiącu, cena wstępu na nie powinna wynosić symboliczną złotówkę
14. Każda klasa ze względu na bezpieczeństwo uczniów i ich okryć wierzchnich powinna mieć osobną szatnię
15. Wszyscy uczniowie mają prawo przynosić telefony komórkowe do szkoły, ponieważ niektórzy źle znoszą aklimatyzację w szkole i potrzebują ciągłego kontaktu z rodzicami, bądź opiekunami prawnymi
16. Przystanki dla gimbusów powinny znajdować się co kilkadziesiąt metrów, co z pewnością zwiększy frekwencję w naszej szkole
17. Autobusy szkolne mają obowiązek do przyjazdu na wyznaczone przystanki co najmniej pół godziny wcześniej przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku znaczącego opóźnienia w przyjeździe gimbusa (co najmniej o 15 minut) uczniowie mają prawo do powrotu do domu
18. Program naszego Związku Zawodowego wchodzi w życie z dniem podpisania umowy z dyrektorem naszego gimnazjum

(tekst raczej żartobliwy, mało oficjalny)

Related Articles