Wiedza o kulturze

Analiza dzieła sztuki Rembrandt Harmenszoon van Rijn: „ Powrót syna marnotrawnego ”

AUTOR Rembrandt Harmenszoon van Rijn
TYTUŁ „The return of the prodigal son” ( „Powrót syna marnotrawnego” )
DATA POWSTANIA II poł. XVII w. (ok. 1668r.)
ROZMIARY 262 x 205 cm.
TECHNIKA olej na płótnie
DZIEDZINA malarstwo

Obraz Rembrandta zatytułowany "Powrót syna marnotrawnego" pochodzi z późnego okresu twórczości artysty.

Analiza dzieła sztuki- Stańczyk

ANALIZA DZIEŁA SZTUKI- ,,STAŃCZYK”

1.Prezentacja dzieła:
autor:Jan Matejko
rok powstania:1862
tytuł: ,,Stańczyk”
technika:olej na płótnie
wymiary:120 88 cm
miejsce przechowywania: Muzeum Narodowe w Warszawie
2. Analiza formy:
Postać jest bardzo dobrze oświetlona.