Wiedza o kulturze

Święty Błażej

Święty Błażej

Biskup, męczennik, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.
Popularność Świętego przejawiała się w ludowych zwyczajach. Lud widział w św. Błażeju opiekuna zwierząt domowych, czcił go jako patrona od chorób gardła i krwotoków. Jako swego patrona obrali św. Błażeja gręplarze i kamieniarze.

„Opisz wrażenia, których doznajesz, kiedy słuchasz muzyki Chopina”

„Opisz wrażenia, których doznajesz, kiedy słuchasz muzyki Chopina”

Omawianie twórczości Chopina, charakteryzowanie jej stylu i właściwości jest celem niniejszej pracy.. Najistotniejszą chyba cechę jego twórczości uchwycił z podziwu godną intuicją poeta - Cyprian Kamil Norwid, pisząc w swym "Promethidione": "Podnoszenie ludowych natchnień do potęgi przenikającej i ogarniającej ludzkość całą" - podnoszenie ludowego do ludzkości - nie przez stosowanie zewnętrzne i koncesje formalne, ale przez wewnętrzny rozwój dojrzałości - oto jest, co wysłuchać się daje z muzy Fryderyka, jako zaśpiew na sztukę narodową.