Renesans -WOK

RENASANS (ODRODZENIE)
1. Czas:
od połowy XV wieku do końca XVI wieku.
2. Ważne:
a) 1450 rok – Johan Gutenberg (Niemiec) opracował technikę druku ruchomą czcionką, co przyspieszyło obieg informacji, rozwój szkolnictwa, literatury i myśli naukowej.
b) idea Humanizmu – Terencjusz „Jestem człowiekiem, nic co ludzkie nie jest mi obce”
c) odkrycia geograficzne (2 połowa XV wieku) - poszerzenie wiedzy o świecie,
d) wzrost możności mieszczaństwa,
e) wzrost popytu na sztukę i wzrost prestiżu artysty
f) Polska - okres pomyślności politycznej i gospodarczej ; szeroki mecenat
3. Sztuka
harmonia
doskonałość proporcji
równowaga kompozycyjna
statyka (spokój, bezruch)
jasność i przejrzystość konstrukcji
realizm wynikający z obserwacji
wzorowanie się na Antyku
a) architektura – wzorce starożytne:
kopuła, łuki, arkady, kolumny, budowle na planie centralnym (koła lub krzyża Greckiego), portyki (wejście wsparte na kolumnach np.: villa Rotonda projektu A.Palladio),
b) malarstwo – znajomość zasad perspektywy i optyki, studia anatomiczne, światłocień, realizm i naturalizm,
malarze: Leonardo Da Vinci, Michał Anioł, Rafael Tycjan
4.Muzyka renesansu
a)muzyka renesansowa była polifoniczna – wiele linii melodycznych granych jednocześnie.
Polifonia
imitacyjna (kanon) kontrastowa - kontrapunkt
(każdy głos ma inną melodię)
Utwory renesansowe są melodyjne i mają prostą budowę.
b)Formy muzyki renesansowej:
kościelna – motety (każdy śpiewany głos ma inny tekst), mandrygały (pieśni śpiewne w najwyższym głosie + instrument)
c)muzyka instrumentalna
najbardziej popularne instrumenty- Klawesyn,Lutnia,Wiola
d)wybitni kompozytorzy
Orlando Di Lasso,
Glovani Perluigi da Paletrina,
Mikołaj Gomółka
Wacław z Szamotu
np.:melodie na psałterz Polski Mikołaja Gomółki

Related Articles