Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Orkiestrę symfoniczną dzieli się na 2 rodzaje: małą i wielką. Bardziej szczegółowo można ją podzielić na:
- mannheimską
- klasyczną (Mozart, Haydn)
- późnoklasyczną (Beethoven)
- wielka orkiestra symfoniczna (stosowana w dziełach romantycznych, neoromantycznych i współczesnych)
- zwiększona orkiestra symfoniczna (stosowana w potężnych dziełach symfonicznych, np. u Hektora Berlioza, Ryszarda Straussa)

W partyturze kolejność głosowa przedstawia się następująco:

ORKIESTRA KLASYCZNA (MAŁA):
Instrumenty dęte drewniane:
Flety – 2, strój C, skrót Fl.
Oboje – 2, strój C, skrót Ob.
Klarnety – 2, strój B, skrót Cl.
Fagoty – 2, strój C, skrót Fg.
Instrumenty dęte blaszane:
Waltornie (rogi) – 2, strój F, skrót Cor. lub Cr.
Trąbki – 2, strój B, skrót Tr.
Puzony (pierwszy raz pojawiły się u Beethovena) – strój C, skrót Trbn.
Instrumenty perkusyjne:
Kotły – 2, strój F i C, skrót Tmp.
Kwintet smyczkowy:
I skrzypce – 5, skrót Vno1
II skrzypce – 4, Vno2
Altówki – 3, Vla
Wiolonczele – 2, Vc
Kontrabas – 1, Cb.

WIELKA ORKIESTRA SYMFONICZNA:
Instrumenty dęte drewniane:
Flet piccolo – 1, strój C, skrót Fl.p.
Flety – 2-3(4)
Oboje – 2-3
Rożek angielski – 1, strój F, skrót Cor.ing
Klarnet piccolo – 1, strój Es, skrót Cl.pic.
Klarnety – 2-3
Klarnet basowy – 1, strój B, skrót Cl.b.
Saksofony altowe – 1-2, strój Es, skrót Sax.alt.
Saksofony tenorowe – 1-2, strój B, skrót Sax.ten.
Saksofony barytonowe – 1, strój Es, skrót Sax.bar.
Saksofony basowe – 1, strój B, skrót Sax.bas.
Fagoty – 2-3
Kontrafagoty – 1, strój C, skrót Cfg.
Instrumenty dęte blaszane:
Waltornie – 4-8
Trąbki – 3-4
Puzony – 3-4
Tuba – 1, strój B, skrót Tb.
Instrumenty perkusyjne:
Kotły – 5
Pozostałe (wedle twórczości kompozytora)
Harfa – strój C, skrót Hrp.
Kwintet smyczkowy:
I skrzypce
II skrzypce
Altówki
Wiolonczele
Kontrabasy

Jeżeli orkiestra obsługuje koncert, to instrument koncertujący najczęściej zapisywany jest nad kwintetem smyczkowym. Chór w partyturze umieszczony jest pod instrumentami perkusyjnymi.

SKŁAD ORKIESTRY DĘTEJ:
Flety
Klarnety Es
Klarnety B (III gł.)
Kornety B (II gł.)
Trąbki B (II gł.)
Waltornie F (IV gł.)
Sakshorny tenorowe B (II-III gł.)
Sakshorny barytonowe B
Puzony (III gł.)
Tuby
Basy
Instrumenty perkusyjne: wielki i mały bęben, talerze, werbel

W czasach nowszych (od 60. Do 70. Lat XX wieku) do orkiestry na stałe weszły saksofony: altowe, barytonowe, tenorowe, basowe. W muzyce solowej stosuje się również saksofony sopranowe.