Przyczyny wypadków na wf

Bezpieczeństwo uczniów na zajęciach wychowania fizycznego


1. 1. Odpowiedzialność nauczyciela na lekcjach wychowania fizycznego.
2. 2. Przyczyny powstawania wypadków na lekcjach wychowania fizycznego:
· · Przyczyny wypadków z winy nauczyciela,
· · Przyczyny wypadków wynikające z osobowości ucznia,
· · Przyczyny wypadków o charakterze technicznym.Bibliografia: A. Olszowski „Niektóre problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego”.
St.Strzyżewski „Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną”

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


W wielu szkołach w czasie zajęć ruchowych , każdego roku zdarza się wiele nieszczęśliwych wypadków. U odpowiedzialnego, rozważnego ,przewidującego nauczyciela wypadki zdarzają się bardzo rzadko . Przewidywać może tylko ten nauczyciel , który zna dobrze psychikę ucznia. Dobry nauczyciel wie w którym momencie musi ochraniać ćwiczącego . Posiada zasób wiedzy , który przydatny jest podczas zabezpieczania stanowiska ćwiczebnego, czy tworzenia odpowiednich form organizacyjnych w zależności od realizowanego tematu. Zadawane zadania są dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, zgodnie ze wskazaniami metodyki wychowania fizycznego.
Nauczyciel odpowiedzialny jest:
· Za wywieszanie, omówienie i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa( regulamin sali gimnastycznej, siłowni, boiska)
· Za bezpośrednie ochranianie ( ubezpieczanie ) uczniów podczas wykonywania ćwiczeń i zadań ruchowych9 ochrona wzajemna uczniów po poinformowaniu)
· Za systematyczne przygotowanie uczniów do samoochrony.

„DLA POTRZEB PROFILAKTYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZYCZYNY POWSTAWANIA WYPADKÓW MOŻNA PODZIELIĆ „

A- A- przyczyny powstałe z winy prowadzącego ,
B- B- przyczyny wypływające z osobowości ćwiczącego,
C- C- przyczyny o charakterze technicznym.

Przyczyny powstałe z winy prowadzącego:
-najczęstszą przyczyną wypadków z winy nauczyciela jest zła
organizacja zajęć:
-zły podział na zespoły lub brak takiego podziału,
-rozmieszczenie ćwiczących zbyt blisko ścian, przeszkód, lub brak takiego podziału ,
-nieprzemyślany sposób przenoszenia przyborów, przyrządów,
-brak lub zła ochrona przy ćwiczeniach trudnych i niebezpiecznych,
-złe przygotowanie obiektów i urządzeń,
-nieustalony sposób przychodzenia na zajęcia i wychodzenia z zajęć,
-brak dyscypliny,
nie uwzględnianie zasad nauczania ruchu.Przyczyny wynikające z osobowości ucznia:
-brak dyscypliny przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń (brak wykonywania poleceń nauczyciela, uczeń jako demonstrator, ćwiczenia przewyższające możliwości fizyczne ucznia),
-przeżycia osobiste (kłopoty rodzinne, złe samopoczucie, radość powodująca podejmowanie zadań przerastających możliwości-ćwiczenia wykonywane są beztrosko bez jakiejkolwiek samokontroli),
-brak rozgrzewki,
-znużenie (obniżenie samokontroli-każde zadanie może prowadzić do popełnienia błędu),
-strach (odwaga, tchórzostwo),
-niehigieniczny tryb życia (w tym również złe i nieregularne odżywianie czy wręcz głodowanie dla zachowania szczupłej sylwetki),
-pochopne nie przemyślane ćwiczenia(należy zwrócić uwagę uczniowi na konsekwencje wynikające z pochopności wykonywania ćwiczeń),
-uprzedzenie do ćwiczeń(uprzedzenie do ćwiczeń jest częstym powodem wypadków),
-trema lub przedstartowa gorączka (powoduje ona mniej skoordynowane ruchy , pocenie się),
-brak znajomości zasad samoochrony9rola nauczyciela , który przed każdym trudniejszym ćwiczeniem uczy tej umiejętności).

Przyczyny wypadków o charakterze technicznym:
-nie przygotowanie należycie do zajęć obiektów sportowych,
-niedostateczne wyposażenie w sprzęt ,
-zły ubiór ćwiczącego,
-zły stan rozbiegu,
-nierówna nawierzchnia bieżni,
-nierówna nawierzchnia boiska itp.


Related Articles