Sport w Tranowie w okresie międzywojennym (1918-1939)

Sport w Tarnowie rozwiną się tak jak w innych miastach Galicji.
Uprawiano szermierkę, łyżwiarstwo, strzelanie, tańce i jazdę konną.
Nie były to jednak zorganizowane formy uprawiania ruchu.
Powstawało wiele klubów sportowych. Od 1912r. istniało w Tarnowie
Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczne „Samson”. I wojna światowa przerwała działalność sportową w Tarnowie. Dopiero byli piłkarze klubów przedwojennych zaczęli uprawiać piłkę nozna w formie nie zorganizowanej w Parku Miejskim oraz na terenie bylego boiska
im. Przybyłkiewicza. Organizowaniem mlodzieze piłkarskij w oparciu o „Sokół” zajęli się Roman Wierzbański, Hipolit Kowalski i Edmund Klostermayer. Jesienią 1918r.wspomniani działacze zorganizowali drużynę pilkarską „Tarnovia”, jako sekcje towarzystwa gimnastycz-
nego „Sokół I”. Oficjalna nazwa brzmiała: Sokoli Klub Sportowy „Tarnovia” . Pierwszym opiekunem sportowym został Roman Wierzbański. „Tarnovia” mając oparcie finansowe w dochodach z meczów oraz opieke moralna starszego społeczeństwa, szybko się rozwijała. W pierwszych latach po wojnie „Tarnovia” była jedynym nie żydowskim klubem na terenie miasta. Działaczami klubu mogli być przedstawiciele miejscowej inteligencji i mieszczaństwa.
W większości byli to ludzie zamożni, którzy pomagali klubowi w trudnościach finansowych. Podstawa działalności były wpływy z organizowanych imprez sportowych oraz z subwencji magistratu tarnowskiego.
Przybyłkiewicza gdzie po usunięciu resztek magazynu wojskowego powstało boisko „Tarnovi” . Za zniszczony pawilon na boisku Przybyłkiewicza „Sokół” otrzymał 2 wagony desek, jako odszkodowanie wojenne. Dokupiono rośniesz desek z tartaku Sanguszki i boisko zostało otoczone parkanem. Postawiono trybunę pod którą mieściły się szatnie i magazyn. W 1921r. rozegrano na boisku pierwsze spotkanie z „WKS” które „Tarnovia” wygrała w stosunku 11:0. W następnych latach wybudowano korty tenisowe. W początku istnienia klubu naczelnik „Sokoła” był równocześnie jego opiekunem sportowym. Obowiązki prezesa SKS „Tarnovia” wielokrotnie pełnił prezes „Sokoła I”. Do 1928r. klub działał w oparciu o „Sokół” i nosił nazwę Sokoli Klub Sportowy „Tarnovia”.
W roku 1928 nastąpiło „Sokoła” i „Tarnovia” uzyskała niezależność, tworząc samodzielny klub sportowy lecz w nazwie nie nastapiła zmiana. Zawiązano sekcje tenisa stołowego i tenisa ziemnego. Do roku 1939 „Tarnowia” nie miała innych sekcji sportowych.
Na początku działalności sportowej rozgrywano szereg towarzyskich spotkań piłkarskich. Rozgrywki mistrzowskie rozpoczęto w 1922r.
W spotkania o wejście do klasy „A” okręgu warszawskiego nie miał „Tarnowia” szczęścia i dopiero w 1926r. uzyskała ten awans. Od 1925r. Klub posiadał również drugą drużynę a od 1928r. zespół juniorów. Zespół „Tarnovi” w 1932r. przeżywał spadek formy, co spowodowało przejście drużyny do klasy „B”, lecz tylko na okres jednego sezonu. Oceniając działalność klubu w Tarnowie trzeba podkreślić jego mieszczański charakter. Dodać należy, iż skupiał on przedstawicieli handlu i rzemiosła. Odbicie tego znajdziemy w składzie społeczny zawodników i działaczy klubu.


Towarzystwo sportowe „Lączność”

Powstało w Mościcach w 1933r. jako robotniczy klub sportowy „Lączność”. Towarzystwo zrzeszało młodzież robotniczą i wiejską miejscowych zakładów, dysponowało własnym boiskiem piłkarskim, okolonym ziemnym torem kolarskim do jazdy szybkiej o pochyłych wirażach.
Przy TS „Łączność” istniały następujące sekcje: piłki nożnej, kolarstwa i łyżwiarstwa.
W grudniu 1936r. nastąpiło połączenie TS „Lączność” z TS „Mościce”. Nowo powstały klub nosił nazwę TS „Mościce”.


Klub sportowy „Lechia”

W dzielnicy „grabówka”, z inicjatywy Kazimierza Bryga i Stefana Wódki, powstała w 1929r. powstała drużyna piłki nożnej pod nazwa „Corpus” zrzeszająca miejscową młodzież. W 1931r. W 1931r. drużyna dostała się pod opiekę Organizację Młodzieży Pracującej i z trzonu zespołu „Corpus’ powstał KS „Lechia”. Drużyna KS „Lechia” była zgłoszona do KOZPN i Brala udział w rozgrywkach kl. „C”. Klub posiadał też sekcje lekkoatletyczna i tenisa stołowego.

Klub sportowy „Gwiazda”

Skupiał młodziez podmiejskiej wsi Gumniska. Był to klub jednosekcyjny (piłka nożna). Powstal wcześnie bo w 1922r. Treningi odbywały się na dworskich pastwiskach, następnie na prośbę zawodników Książę Sanguszko podzielił plac pod boisko sportowe.
Druzyna nie była zgłoszona do KOZPN i nie rozgrywała spotkań mistrzowskich. Barwy KS „Gwiazda” biało-czerwone z emblematem pięcio ramiennej gwiazdy na białym tle.


Klub sportowy „Romania”

W 1930r. KS „Gwiazda” został przemianowany na KS „Romania” w celu zainteresowania jego działalnością księcia Romana Sanguszkę. Wynikiem tego była zmiana nawierzchni
Boiska, obsadzenie go drzewami oraz zainstalowanie stałych bramek. Po zmianie nazwy nastąpiła zmiana barw na biało zielone z czarną litera „R” w emblemacie.

Related Articles