Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
1. Pytanie badawcze:
Jak pomóc dziecku podejrzanemu o dysleksję, o nieharmonijny rozwój funkcji poznawczych oraz grafomotorykę poniżej przeciętnej a także dyslalię?
2. Cel obserwacji:
Określenie działań jakie należy podjąć w celu pomocy Mateuszowi.
3. Miejsce obserwacji:
Klasa szkolna.
4. Krótki opis obserwowanego:
Od pierwszych dni pobytu Mateusza w szkole zauważono jego problemy. Chłopiec wychowuje się w rodzinie pełnej. Ma starszego brata. Rodzice dziecka pracują zawodowo. Warunki materialne rodziny są przeciętne. Rodzina nie korzysta z pomocy materialnej żadnej instytucji. Najwięcej czasu poświęca dziecku mama.
Już w oddziale przedszkolnym chłopiec miał trudności w opanowaniu liter, czytanie okazało się czynnością zbyt trudną do opanowania. Miał duże kłopoty z zapamiętaniem informacji, w związku z czym nie mógł ich wykorzystać w pełni. Na to wszystko nałożyły się opóźnienia w rozwoju mowy (Mateusz nie umie wymawiać głoski „r” i „z”) oraz duże opóźnienia w kształtowaniu się słuchu fonematycznego. W szkole okazało się, że Mateusz prezentuje bardzo niski poziom graficzny pisma i prac plastycznych.
Mimo tylu problemów chłopiec chodzi do szkoły bardzo chętnie, nawiązuje dobre kontakty z rówieśnikami i nauczycielem. Chętnie też uczestniczy w dodatkowych zajęciach, gdyż każdy, nawet najmniejszy sukces, motywuje go do dalszych wysiłków. Również mama ucznia widzi potrzebę pomocy, chętnie współpracuje ze szkołą i nauczycielem.
5. Krótki opis sposobu notowania obserwacji:
Nauczyciel notuje swoje spostrzeżenia na temat dziecka w specjalnie do tego przeznaczonym zeszycie. Zapisuje tam wszystkie uwagi jakie narzucają mu się podczas obserwacji Mateusza. Jeśli ma czas swoje spostrzeżenia zapisuje od razu po danym zdarzeniu, jeśli nie, uzupełnia dziennik obserwacji np. po skończonych zajęciach.
5. Analiza zanotowanych spostrzeżeń.
6. Wnioski.