Charakterystyka typów produkcji

CHARAKTERYSTYKA TYPÓW PRODUKCJI:
1. Czynnikiem mającym największy wpływ na dobór procesu technologicznego jest ilość wytwarzanych wyrobów tzw. wielkość produkcji.
Wielkość produkcji- jest to ilość wyrobu danego asortymentu w zależności od wielkości produkcji.
Wyróżniamy typy:
• jednostkowa – jest to typ produkcji, charakteryzujący się niepowtarzalnością wykonywanych jednorazowo wyrobów.
• seryjna – jest to typ produkcji charakteryzujący się wytwarzaniem wyrobów seriami produkcyjnymi. Seria produkcyjna jest to liczba wyrobów jednego asortymentu w określonym czasie.
• Produkcyjna masowa – jest to typ produkcji charakteryzujący się wytwarzaniem dużej ilości wyrobów o podobnych cechach produkcyjnych w ciągu dłuższego czasu np. łożyskach
Wielkość produkcji ma duży wpływ na dobór procesu technologicznego.
Wielkość produkcji ma bezpośredni wpływ na koszt jednostkowy wyrobu. Dlatego cena produkowanych masowo wyrobów jest zdecydowanie niższa od wyrobów produkowanych seryjnie lub jednostkowo.

Related Articles