Motywy

Przedstaw różne źródła buntu, opierając się na wybranych przykładach literackich

Czym jest bunt? Na wstępie należy to pojęcie wyjaśnić pod względem psychologicznym. Otóż jest to wystąpienie przeciw autorytetom, istniejącemu stanu rzeczy, ustalonemu porządkowi społeczno-religijno-obyczajowemu. Uogólniając, bunt jest sprzeciwem wobec porządkowi świata jednostki lub grupy. Odwołując się do literatury światowej te rodzaje buntu da się poprzeć przykładami.

Przedstaw Obraz Boga na podstawie utworów : Na Wsi - Twardowskiego, Dies Irae i Przeprosiny Boga - Kasprowicza

Od wieków temat "siły stwórczej" intryguje ludzi. Człowiek z natury ciekawy, pragnie poznać energię, która wykreowała świat. Dla nas, chrześcijanin ów artifex (kreator) to Bóg. Z biegiem czasu a także w zależności od natury i podejścia człowieka obraz Boga ulegał zmianie. W mojej pracy pragnę przedstawić różne oblicza Stwórcy na podstawie utworów Jana Kasprowicza i Jana Twardowskiego.

Przedstaw dylematy moralne władcy i władzy w literaturze wybranych epok

W mojej pracy pragnę zająć się ukazanym w literaturze motywem władzy, a ponieważ jest to temat bardzo rozległy, chciałbym skupić się przede wszystkim na aspekcie deprawacji człowieka przez władzę.
Aby w pełni zrozumieć wszystkie zawiłości związane z tym tematem, trzeba przywołać definicję słowa „władza”.

Przedstaw motywy cierpienia i śmierci w literaturze wojny i okupacji.

Okres wojny i okupacji w literaturze Polskiej rozpoczyna się dniem wybuchu II wojny światowej 1 września 1939r, kończy się zaś wyzwoleniem ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej, czyli w 1945 roku. Według Janusza Sławińskiego literatura ta dzieli się na realistyczną i paraboliczna. Pierwsza pragnie sprostać wielokształtności i osobliwości tego, co zbiorowo doświadczane; druga stara się uobecnić odwieczność najbardziej nawet dotkliwie teraźniejszych przeżyć i spraw, udowodnić, że realizują one powracalne wzory już usystematyzowanych doświadczeń.

Przedstaw różne sposoby funkcjonowania toposu arkadii odwołując się do wybranych przykładów

Arkadia – kraina wszelkiej szczęśliwości, raj ziemski.

Arkadia – kraina wszelkiej szczęśliwości. W każdej epoce przyjmowała inną formę ale znaczenie było i jest takie samo. To miejsce szczęśliwości i spokoju. Ostoja, która towarzyszy ludzkości od starożytności do lat nam współczesnych.